Luận Truyện Thần Cấp Hắc Điếm - Đại Hữu Hữu

Bá Thao

Trúc Cơ Sơ Kỳ
Ngọc
2.985,85
Tu vi
55,00


Thần Cấp Hắc Điếm -
神级黑店

Tác giả: Đại Hữu Hữu
Converter: Bá Thao

Link Tiếng Trung:
https://book.qidian.com/info/1012685634
https://www.piaotian.com/bookinfo/9/9736.html

Link Convert:
https://bachngocsach.com/reader/than-cap-hac-diem-convert
Đọc truyện Thần Cấp Hắc Điếm
"Hắc Điếm của chúng ta mục đích phục vụ là gì?"

"Không có đắt nhất, chỉ có đắt hơn! !"

"Hắc Điếm của chúng ta lý niệm kinh doanh là gì?"

"Không trả giá! Không hạ giá! Không thể không tăng giá! !"

"OK~! Bắt đầu làm việc ~! !"
 
Last edited:
Top