Kêu gọi thành viên, hoàn thành bộ chuế tế

sweetzarbie

Phi Thăng Kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
7,303
Tu vi
563
Đệ sắp lại bản dịch rồi, giờ đọc mượt lắm :D

Từ chương 1 - 488 (Tro tàn) là phần đã được dịch.

Từ 488 - 567 là phần được một nhóm đang dịch.

Giờ đọc sẽ không bị thiếu chương nữa. 567/901 rồi
Ta không biết truyện này, để cày thử coi sao.
Bản trên reader là đạo hữu sắp xếp lại rồi hả ?
 

Top