Kêu gọi thành viên, hoàn thành bộ chuế tế

Vivian Nhinhi

Đại Thừa Sơ Kỳ
Ngọc
390
Tu vi
1,360
Mình có dự định, đưa bộ chuế tế - chuối tiêu về diễn đàn, cũng như góp phần hoàn thành nó.

Có ai cùng tham gia không? Truyện đã đi được hơn 1 nửa chặn đường rồi, cực hay cực hấp dẫn :D

https://bachngocsach.com/reader/chue-te-o-re

Link truyện.
ủng hộ tinh thần nha. Tỷ thích truyện này vỡi... @@!
 

Top