Thông Báo V/v chọn 12 truyện dịch làm lịch Tết nhằm tri ân thành viên có nhiều cống hiến 2018

Bình chọn cho bộ truyện mà các bạn yêu thích nào

 • Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Net

  Votes: 16 34.0%
 • Nhất Ngôn Thông Thiên

  Votes: 30 63.8%
 • Rung Động

  Votes: 5 10.6%
 • Ngộ Không Truyện

  Votes: 7 14.9%
 • Thánh Tuyền Tầm Tung - Cổ Độc Phủ Tiên

  Votes: 9 19.1%
 • Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

  Votes: 11 23.4%
 • Ta Là Tiên Phàm

  Votes: 5 10.6%
 • Trùng Sinh Chờ Em Lớn

  Votes: 3 6.4%

 • Total voters
  47
 • Poll closed .

Top