Chú Ý Thông cáo chính thức thành lập đội phản ứng nhanh trực thuộc Thanh Thiên Phủ.

archnguyen1984

Thái Ất Hạ Vị
22h30' ngày 08.07.2018

Căn cứ vào tình hình thực tế của diễn đàn và sự cần thiết phải có một đơn vị đứng ra xử lý các vấn đề khúc mắc phát sinh giữa các thành viên trong diễn đàn Bachngocssach.com; cố vấn và phụ giúp thẩm phán đương nhiệm Thanh Thiên Phủ tiếp nhận, xử lý các vấn đề liên quan tới khiếu kiện giữa các thành viên.

Thẩm phán đương nhiệm Thanh Thiên Phủ ra thông cáo chính thức thành lập Đội phản ứng tranh trực thuộc Thanh Thiên Phủ. Các thành viên của đội được set tittle "Bổ đầu Thanh Thiên Phủ", bao gồm có 7 thành viên và 1 giám sát viên.

Danh sách thành viên:
- @argetlam7420
- @Haihoatac
- @JMia
- @luv
- @Mộ Dung Tuyết
- @quyle019
- @Tiểu Hắc

Danh sách giám sát viên: @LOLOTICA

Các thành viên trực thuộc Đội phản ứng nhanh và giám sát viên có tên có trách nhiệm tiếp nhận và hoàn thành công việc được giao đúng với chức trách của mình, dựa theo bản Điều lệ và quy chế hoạt động của đội được đính kèm dưới đây.

Thẩm phán đương nhiệm Thanh Thiên Phủ thông cáo!

@archnguyen1984

Nhiệm vụ - mục đích:

- Tìm kiếm, phát hiện các điểm nóng, khúc mắc và xung đột giữa các thành viên trong diễn đàn.
- Hòa giải.
- Nhắc nhở các thành viên diễn đàn trong việc nghiêm túc chịu trách nhiệm với mỗi lời nói, hành động của mình và thực hiện theo nội quy ban đầu Bạch Ngọc Sách đưa ra.

Cách thức hoạt động:

+ Đội phản ứng nhanh nằm dưới sự chỉ đạo trực tiếp và duy nhất của thẩm phán đương nhiệm Thanh Thiên Phủ.

- Đội phản ứng nhanh có cơ cấu bao gồm: một đội trưởng, một đội phó và 5 đội viên. Ban giám sát có một thành viên (hiện tại người sẽ đảm nhiệm việc này là @LOLOTICA)

- Khi phát hiện điểm nóng hoặc khi, cân nhắc thấy khúc mắc giữa các thành viên có khả năng biến thành xung đột, kéo theo những lời nói, hành động vượt khỏi các nguyên tắc ứng xử thông thường và các quy định của diễn đàn, mọi thành viên của đội ngay lập tức tìm hiểu thông tin, phân tích và dùng lý lẽ để hòa giải.

- Gửi thông báo tới các thành viên còn lại vào để cùng tìm hiểu nhằm hỗ trợ nhau và đưa ra những nhận xét, đánh giá và cách xử lý xác đáng nhất.

- Khi các tranh chấp khiếu nại giữa các thành viên không được hòa giải thành công, đội phản ứng nhanh có trách nhiệm nhắc nhở các bên liên quan về thái độ ứng xử - bao gồm cả lời nói và hành động, tránh một hoặc nhiều thành viên dùng lời lẽ thô tục hoặc có ý mỉa mai để công kích một hoặc nhiều thành viên khác có liên quan. Các thành viên liên quan cố tình sai phạm khi đã được nhắc nhở sẽ bị khóa nick 1 ngày.

- Hỗ trợ, hướng dẫn, giải thích cho các thành viên muốn làm đơn kiện lên Thanh Thiên Phủ.

- Thông báo cho thẩm phán đương nhiệm Thanh Thiên Phủ thụ lý.

- Định kỳ hàng tháng, đội phản ứng nhanh họp 01 lần để kiểm điểm rút kinh nghiệm. Khi cần thiết, đội trưởng đội phản ứng nhanh có thể ra yêu cầu triệu tập họp đột xuất.

Quyền lợi:

- Lương cho đội viên là 3000 ngọc/tháng; đội phó là 3500 ngọc/tháng; đội trưởng là 4000 ngọc/tháng (Số ngọc trả lương có thể được điều chỉnh cho phù hợp với kế hoạch của BQT và cơ cấu lương giữa các mảng khác của diễn đàn).

- Khi vấn đề vượt ngoài tầm kiểm soát, đồng thời chưa kịp phản ảnh lại với thẩm phán đương nhiệm Thanh Thiên Phủ, các thành viên của đội phản ứng nhanh có quyền yêu cầu các Mod của khu vực xảy ra xung đột xuất hiện hỗ trợ giải quyết.

- Ngoài ra các thành viên khi tham gia vào các vị trí của đội phản ứng nhanh sẽ được set miễn phí 1 TITLE: "Bổ đầu Thanh Thiên Phủ".

Trách nhiệm:

- Các thành viên của đội phản ứng nhanh phải thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc ứng xử như mọi thành viên khác của diễn đàn. Nếu sai phạm, hình phạt đưa ra sẽ bị tăng nặng.

- Đội trưởng, đội phó có trách nhiệm nhắc nhở, đôn đốc và hỗ trợ các đội viên để xử lý công việc. Thành viên đội sai phạm, đội trưởng sẽ là người phải chịu trách nhiệm chính.

-
Việc bầu đội trưởng, đội phó sẽ được tiến hành nội bộ sau thời gian 2 tháng đội chính thức đi vào hoạt động.

Nghiêm cấm các thành viên vào spam, comment, trừ các thành viên trực thuộc đội phản ứng nhanh vào thông báo nhận nhiệm vụ. Ai vi phạm, khóa nick 1 ngày!!!
 
Last edited:

Top