[Thảo Luận] Quy Nhất - Phong Ngự Cửu Thu (1 người đang xem)

Hass

Phàm Nhân
Ngọc
50
Tu vi
0
mặc Thanh long giáp vào quất thì Ngô Ngao có biến thành trâu điên cũng cân hết:)
Thanh Long Giáp cần vương tộc huyết mạch mới nhận chủ, còn Bạch Long Đan chỉ cần Ngưu tộc huyết mạch là có thể sử dụng được, sao lại như vậy nhỉ?
 

Đang xem (Thành viên: 0, Khách: 1)


Top