Chú Ý Báo nhận lương Box Sáng Tác tháng 05 và 06/2018

Status
Not open for further replies.

ʈócquăɳ

Tầm Tiên
Ngọc
288,21
Tu vi
4,00
lấy lương mà mua mes PR :v , hôm mod khuyến khích 5 cái rồi nên chắc không cần nhận ngọc đâu
Cứ báo nhận đi bạn, tháng nào ra tháng đó, ngọc không dùng hiện tại nhưng sau này quy đổi ra các thứ khác tất cả điều dùng ngọc để giao dịch, cũng tiện cho mình thống kê từng tháng. :)
 
Status
Not open for further replies.

Top