Thể loại truyện (1

Bạch Tử Tinh

Luyện Hư Hậu Kỳ
Ngọc
579
Tu vi
844
Kính xin các tiền bối, đạo hữu chỉ giáo cho mình về các thể loại truyện
Vd: tiên hiệp cổ điển là gì? Yy là gì? Thanh thủy văn, điền văn là gì?...
Đa tạ :)
YY là thể loại văn tự sướng ATSM
Thanh thủy văn là thể loại nhẹ nhành
Điền văn là văn về những câu truyện nhỏ...làm ruộng không đao to búa lớn
còn tiên hiệp cổ điển là loại thuần tiên hiệp
đó là theo ý ta
 

Đang xem (Thành viên: 0, Khách: 1)


Top