[Review Truyện] Bài dự thi: Thư Kiếm Trường An - Hắn Từng Là Thiếu Niên

Đình Phong

Thăng Tiên Kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
13,427
Tu vi
1,731
Hồi còn ở nước ngoài ta rất thích đi trượt tuyết, càng thích đường chạy lên núi tuyết.
Lão này tả cảnh ẩn tinh hay mà, nhưng đoạn này thấy chậm quá.
Nhớ qua #1 like bài rw truyện giúp ta nha
 

Top