Chú Ý Báo Chương Lĩnh Lương Truyện Dịch Tháng 05/2018

Tiểu Băng

Đạo Tổ Nhân Cảnh
*Thiên Tôn*
Ngọc
340,998
Tu vi
6,547
B. 3 truyện có thành tích dịch tốt nhất tháng, mỗi truyện sẽ được chọn ra 2 thành viên để mang tít: Đệ Nhất, Nhị, Tam Truyện Dịch Tháng - và sẽ thu hồi lại vào kỳ tổng kết tháng sau.
Hạng 1 - Nhất Thế Chí Tôn - title "Đệ Nhất Truyện Dịch Tháng 5" là @Tiểu Băng
Hạng 2 - Thư Kiếm Trường An - Title "Đệ Nhị Truyện Dịch Tháng 5" được set cho @Tiểu Băng
Hạng 3 - Phàm Nhân Tiên Giới Thiên - Đại diện nhóm @Cubihu chọn 2 bạn mang title "Đệ Tam Truyện Dịch Tháng 5"

C. 3 dịch giả có thành tích dịch tốt nhất được mang tít: Đệ Nhất, Nhị, Tam Dịch Giả Tháng - và sẽ thu hồi lại vào kỳ tổng kết tháng sau.
Ngoài ra, box dịch cũng áp dụng cộng điểm thành tích lần lượt là 10 - 7 - 5 điểm cho dịch giả thuộc top 3. Những dịch giả chưa được cộng cũng đừng buồn, thời gian còn cả 08 tháng, và như dịp Tết Nguyên Đán 2018, thưởng Tết sẽ là một lần phát điểm thành tích dựa trên số tháng hoạt động trong năm :D
1/ @Tiểu Băng - Cộng 10 điểm thành tích
2/ @hoangtruc - Cộng 7 điểm thành tích
3/ @Đường Huyền Trang - Cộng 5 điểm thành tích
D. Dịch giả có thành tích dịch tốt nhất tháng sẽ nhận được 1 con thánh thú có thời hạn 4 tháng - Đệ nhất dịch giả quen thuộc - @Tiểu Băng .
Con Long Quy đi, cám ơn Phong Phong.
 

Top