Thảo luận về các trích dẫn, câu nói hay trong truyện dịch BNS

kimsieuquan

Luyện Hư Sơ Kỳ
Ngọc
2,414
Tu vi
672

Đình Phong

Thăng Tiên Kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
13,427
Tu vi
1,731
Nghe nặng nề nhưng được cái là ngầu. Anh chưa đọc, thỉnh thoảng vào xem lỏm vài chương cũng vớ được mớ câu chất.
này thì xem lỏm vớ được mớ câu:1:
@Diên Vĩ nhận hàng mà có cảm giác cắt đầu huynh xong nói nhiệm vụ hoàn thành:80:
Gặp nhau là duyên, gặp lại là oán
có câu này của thư kiếm luôn nek
 

Top