Luận Truyện Linh Kiếm Tôn - Vân Thiên Không

LOLOTICA

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
280.000,69
Tu vi
2,38


Tác giả : Vân Thiên Không

Converter : LOLOTICA

Nguồn: bachngocsach.com

Cường giả bị tập kích, trở về lúc còn là thiếu niên thay, trở thành năm đó nhỏ yếu phế vật Thiếu chủ. Kiếp trước cừu nhân, kiếp này, tuyệt sẽ không bỏ qua! Kiếp trước tiếc nuối, kiếp này, nhất định phải đền bù! Đợi cho Linh Kiếm thét dài thời điểm, Thiên Địa Tam Giới, ta là Chí Tôn! Như có người không tuân, một kiếm, giết tới!


p.s : 灵剑尊
 
Last edited:
Top