Luận truyện: Vĩnh Hằng Thánh Vương - Tuyết Mãn Cung Đao - tiên hiệp - top 10 Bạch Ngọc Sách

Tịnh Du
Tịnh Du
Mặc Tô( Tô Minh) bình luận:
Sen cùi đi map địa ngục này mà k cứu đc võ đạo ra sớm nó bảo kê cho thì gặp cấp 9 thiên tiên nó lại vả cho k trượt phát nào
Có bướm trắng thủ hộ nhé. Chân tiên cũng phải cỡ vip ms mò củ sen đc. Cứu ra chân thân thì bọn kia bị thành nhân đan hết lun
 
Mặc Tô( Tô Minh)
Mặc Tô( Tô Minh)
Tịnh Du bình luận:
Vụ này tại ma vực đánh nhau sml nhỉ
Sen cùi đi map địa ngục này mà k cứu đc võ đạo ra sớm nó bảo kê cho thì gặp cấp 9 thiên tiên nó lại vả cho k trượt phát nào
 
Đọc thêm tại: Luận Truyện Vĩnh Hằng Thánh Vương - Tuyết Mãn Cung Đao - tiên hiệp - top 10 Bạch Ngọc Sách