Luận truyện: Vĩnh Hằng Thánh Vương - Tuyết Mãn Cung Đao - Tiên hiệp (Top 10 View last month)

bnsgioi
bnsgioi
Các lão đoán chiến nô này là người quen nào ở hạ giới đây :D
Bắt đầu hình thành tập đoàn vơ vét từ chiến nô này chăng?
 
Đọc thêm tại: Luận Truyện Vĩnh Hằng Thánh Vương - Tuyết Mãn Cung Đao - Tiên hiệp (Top 10 View last month)