Luận truyện: Vĩnh Hằng Thánh Vương - Tuyết Mãn Cung Đao - Tiên hiệp (Top 10 View last month)

heart207
heart207
bnsgioi bình luận:
Thanh liên suốt ngày trốn chui trốn lủi. Giờ đưa bản tôn lên, mới thể hiện được khí phách bá đạo :D
Võ đạo có thiên phú từ bé ẩn lặc khí tức, không gây chú ý lên không cần trốn cũng vô tung vô tích
 
bnsgioi
bnsgioi
heart207 bình luận:
Võ đạo bản tôn đúng kiểu chuyên đi cướp với đi luyện hóa vơ vét hàng về đốt lò, vào Ma vực khác gì đá sân nhà
Thanh liên suốt ngày trốn chui trốn lủi. Giờ đưa bản tôn lên, mới thể hiện được khí phách bá đạo :D
 
heart207
heart207
Võ đạo bản tôn đúng kiểu chuyên đi cướp với đi luyện hóa vơ vét hàng về đốt lò, vào Ma vực khác gì đá sân nhà
 
Đọc thêm tại: Luận Truyện Vĩnh Hằng Thánh Vương - Tuyết Mãn Cung Đao - Tiên hiệp (Top 10 View last month)