Luận truyện: Vĩnh Hằng Thánh Vương - Tuyết Mãn Cung Đao - Tiên hiệp (Top 10 View last month)

Tịnh Du
Tịnh Du
heart207 bình luận:
Vậy thì liệu còn ai? TTM vào tứ đại tiên tông thì cũng k sao nữa rồi. Nhưng tác giả làm quả này hơi ác
Mà làm thần bí quá. Méo biết ai luôn.
 
heart207
heart207
Vậy thì liệu còn ai? TTM vào tứ đại tiên tông thì cũng k sao nữa rồi. Nhưng tác giả làm quả này hơi ác
 
Đọc thêm tại: Luận Truyện Vĩnh Hằng Thánh Vương - Tuyết Mãn Cung Đao - Tiên hiệp (Top 10 View last month)