Luận Truyện Vĩnh Hằng Thánh Vương - Tuyết Mãn Cung Đao (Tiên hiệp)

Arthur Alexander

Phàm Nhân
Ngọc
180,50
Tu vi
0,00
Bây giờ đọc lại mới thấy lỗi này. Hoàng tuyền ngục chủ là một trong 4 người đầu tiên vây công đánh Hoang Vũ và bị giết cuối ở lượt một( Hoàng tuyền chân thân là rồng và bị đấm chết ) Đến khúc 3 chuẩn đế đánh Võ thì ban đầu là Khổ tuyền ngục chủ lên đánh sau lại nhảy ra Hoàng tuyền ngục chủ.
 

hoangsang

Phàm Nhân
Administrator
BNS's Member
Lấy gương ra soi mới biết mình đẹp trai vãi haha
Gương kia ngự ở trên giời. Địa ngục này có ai mạnh bằng ta :D
Chết mất mấy thằng động thiên viên mãn cũng phí nhỉ. Lôi cái đống tiên vương ở địa ngục này ra trung thiên giới thì chỉ cần 1000 năm khéo nó lên đế cấp hết. Lúc đọc ngàn vạn tiên vương địa ngục nó làm cỏ trung thiên thế giới :D
 
Top