Luận Truyện Vĩnh Hằng Thánh Vương - Tuyết Mãn Cung Đao - 永恒圣王

Tịnh Du

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Chuyển Ngữ Viên Mãn
Ngọc
67,299
Tu vi
5,412
mấy nay con Tác chắc đang trốn Cô Vi rồi. sợ lòi ra bị cô bắt đi làm lô đỉnh.
một cảnh giới vượt qua quy tắc. haizz. ngay cả mấy lão đỉnh cấp cũng phải trốn
 

Top