Luận Truyện Vĩnh Hằng Thánh Vương - Tuyết Mãn Cung Đao - 永恒圣王

Tịnh Du

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Chuyển Ngữ Viên Mãn
Ngọc
1,234
Tu vi
5,412
mấy nay con Tác chắc đang trốn Cô Vi rồi. sợ lòi ra bị cô bắt đi làm lô đỉnh.
một cảnh giới vượt qua quy tắc. haizz. ngay cả mấy lão đỉnh cấp cũng phải trốn
 

GhostSword

Phàm Nhân
Ngọc
0
Tu vi
0
Đợi lão tác nản quá. Mọi người giới thiệu cho tiểu đệ bộ nào hay để luyện với. Chắc bế quan bộ này tầm bửa năm đọc mới khác bọt đc.
 

Top