Luận Truyện Vĩnh Hằng Thánh Vương - Tuyết Mãn Cung Đao - 永恒圣王

heart207

Nguyên Anh Sơ Kỳ
Chuyển Ngữ Nhập Môn
Ngọc
7,905
Tu vi
207
Dự Huyền Lão thân phận đặc thù có thể là thái thượng trưởng lão nhưng giấu mặt. TTM bái nhập hắn ( tông chủ ủng hộ) toàn bộ thư viện tiếc thay vì k biết Huyền Lão đặc biệt
 

adenkas

Nguyên Anh Sơ Kỳ
Ngọc
43
Tu vi
228
Có lẽ Huyền lão cũng là ng phi thăng từ hạ giới , cùng thời với tông chủ và các trưởng lão . có thể vì lí do nào đó nên mới phải đi trông tàng kinh các . ta cũng nghĩ TTM sẽ bái Huyền lão làm sư phụ
 

heart207

Nguyên Anh Sơ Kỳ
Chuyển Ngữ Nhập Môn
Ngọc
7,905
Tu vi
207
Đoán đi đoán lại ae vẫn lệch, tông chủ là minh mà Huyền lão là ám. 2 người duy trì CKTV.
 

Top