Luận Truyện Vĩnh Hằng Thánh Vương - Tuyết Mãn Cung Đao - 永恒圣王

heart207

Phàm Nhân
Chuyển Ngữ Nhập Môn
Ngọc
2.806,92
Tu vi
0,00
Dự Huyền Lão thân phận đặc thù có thể là thái thượng trưởng lão nhưng giấu mặt. TTM bái nhập hắn ( tông chủ ủng hộ) toàn bộ thư viện tiếc thay vì k biết Huyền Lão đặc biệt
 

adenkas

Phàm Nhân
Ngọc
36,75
Tu vi
0,00
Có lẽ Huyền lão cũng là ng phi thăng từ hạ giới , cùng thời với tông chủ và các trưởng lão . có thể vì lí do nào đó nên mới phải đi trông tàng kinh các . ta cũng nghĩ TTM sẽ bái Huyền lão làm sư phụ
 
Top