Luận Truyện Vĩnh Hằng Thánh Vương - Tuyết Mãn Cung Đao - 永恒圣王

Mặc Tô( Tô Minh)

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
853
Tu vi
15
Thằng võ đạo nó chuẩn bị chiến lực chân tiên đến nơi rồi mà ông sen mới cấp 1 thiên tiên :sosad: lên lv lẹ lẹ để lên các trận đánh lớn bỏ qua mấy cái đấu đá nhỏ này nào
 

Tịnh Du

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Chuyển Ngữ Viên Mãn
Ngọc
1,234
Tu vi
5,412
Thằng võ đạo nó chuẩn bị chiến lực chân tiên đến nơi rồi mà ông sen mới cấp 1 thiên tiên :sosad: lên lv lẹ lẹ để lên các trận đánh lớn bỏ qua mấy cái đấu đá nhỏ này nào
Nhưng mà đợi thằng võ đạo up chân tiên chắc ông sen cũng lên chân tiên lâu rồi. Thằng kia còn phải tự dò đường mà
 

Top