Luận Truyện Vĩnh Hằng Thánh Vương - Tuyết Mãn Cung Đao - 永恒圣王

Tịnh Du

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Chuyển Ngữ Viên Mãn
Ngọc
1,234
Tu vi
5,412
Đạo tâm thê. Haizzz, sao phải sỉ nhục tụi chân truyền như vậy làm gì nhỉ? Kkk
Khả năng Hoang Vũ sẽ bước tới bậc thứ 3. Nếu hắn quyết tâm thì sẽ bước tới bậc 4.
Hoặc lão tác buff mạnh thì cho bước tới bậc 5 hoặc bậc 9 chăng. Kkkk
bậc 3 là sát phạt, chắc là qua thôi. bậc 4 k biết sao
có khi có cơ duyên ở đây tăng lv nguyên thần lên tầng 4 hay 5 gì ấy
 

Top