[ĐK Dịch] Ta Là Tiên Phàm - Bách Lý Tỉ

Hoa Gia Thất Đồng

Kim Đan Hậu Kỳ
Ngọc
132
Tu vi
185
Chương 7 cũng biên xong rồi mà, sao bạn không đăng luôn :D
Ta định 1 tuần đăng đều đặn 2 chương để ta với đạo hữu đỡ nhọc ấy. Nếu tuần này đăng 3 chương nhiều khi qua những tuần sau hk kịp để đăng hk chừng...
Mấy tông phái khác nhân lực đông đảo, tiên phàm tông ta chỉ có 2 mạng nên phải tính kế lâu dài :060:
 

Top