[ĐK Dịch] Ta Là Tiên Phàm - Bách Lý Tỉ

QuanML

Hóa Thần Hậu Kỳ
Ngọc
1,811
Tu vi
524
Ta Là Tiên Phàm
我是仙凡


Tô Trần, một gã thiếu niên phàm giới thân mang Thanh Thạch Lệ, trong lúc vô tình mở ra Linh Đài của bản thân, phát hiện có một tòa Linh Sơn lớn một tấc vuông trong thức hải vô biên, chính là đất Tiên Linh thế ngoại đào nguyên.

Linh Tuyền có thể đổ vào một mẫu hạt giống tiên, Linh Mạch có thể mở một tòa động phủ, sinh ra đời mấy cái Tiên Linh Nhi, mười dặm linh thảo tiên hoa như tiên cảnh.

Thành tích:
- Đứng thứ 2 bảng xếp hạng truyện mới của Qidian.
- Leo lên trang đầu thể loại Võ hiệp/Tiên hiệp của Qidian.
Link nguồn: 《我是仙凡》_百里玺著_仙侠_起点中文网
Link convert: Ngã Thị Tiên Phàm [C] - Bách Lý Tỉ
Link lấy text: 我是仙凡
Danh sách đăng ký dịch:
 
Last edited:

Top