Chú Ý Hướng dẫn sưu tầm truyện Convert trên Reader

tiểu toán bàn

Đại Thừa Sơ Kỳ
Ngọc
813
Tu vi
1,387
Trước khi sưu tầm, ta đã từng hỏi ý kiến 2 người họ về vấn đề này và họ đồng ý.

Về việc giữ truyện ở mục convert hay sưu tầm, theo ta nên chuyển sang mục sưu tầm, bởi lẽ:

- Số chương convert của BNS không nhiều (chỉ 13 chương) so với số chương sưu tầm về (hiện đã ra 200 chương và rất có thể là cả ngàn chương), tương quan giữa hai bên quá chệnh lệch, do đó, đặt chúng bên mục sưu tầm vẫn hợp lý hơn.

- Tên ta xuất hiện ở bảng xếp hạng converter, nếu chăm chỉ sưu tầm truyện này, chắc chắn ta sẽ ngày càng leo lên trên hạng so với các converter thực sự khác, điều đó có thể khiến các converter muốn đua hạng hiểu nhầm (nếu không tìm hiểu nguyên nhân), khiến cuộc đua hạng đệ nhất tháng bị sai lệch đi vì bảng xếp hạng không phản ánh đúng thực chất.

- Ta sưu tầm, muốn nhận lương sưu tầm và xếp hạng bên sưu tầm. Như vậy đúng thực chất công việc ta đang làm.

Vì vậy, ta nghĩ nên chuyển truyện qua mục sưu tầm, sau khi truyện kết thúc và sưu tầm hoàn thành (hên xui) hoặc nếu có converter nào muốn tiếp tục convert thì khi đó chuyển qua mục sưu tầm cũng không muộn.

Đây chỉ là ý kiến cá nhân, BQT quyết định thế nào ta cũng đồng ý.
Ít quá thì chuyển sang mục sưu tầm thôi lão.
 

tiểu toán bàn

Đại Thừa Sơ Kỳ
Ngọc
813
Tu vi
1,387
Trước khi sưu tầm, ta đã từng hỏi ý kiến 2 người họ về vấn đề này và họ đồng ý.

Về việc giữ truyện ở mục convert hay sưu tầm, theo ta nên chuyển sang mục sưu tầm, bởi lẽ:

- Số chương convert của BNS không nhiều (chỉ 13 chương) so với số chương sưu tầm về (hiện đã ra 200 chương và rất có thể là cả ngàn chương), tương quan giữa hai bên quá chệnh lệch, do đó, đặt chúng bên mục sưu tầm vẫn hợp lý hơn.

- Tên ta xuất hiện ở bảng xếp hạng converter, nếu chăm chỉ sưu tầm truyện này, chắc chắn ta sẽ ngày càng leo lên trên hạng so với các converter thực sự khác, điều đó có thể khiến các converter muốn đua hạng hiểu nhầm (nếu không tìm hiểu nguyên nhân), khiến cuộc đua hạng đệ nhất tháng bị sai lệch đi vì bảng xếp hạng không phản ánh đúng thực chất.

- Ta sưu tầm, muốn nhận lương sưu tầm và xếp hạng bên sưu tầm. Như vậy đúng thực chất công việc ta đang làm.

Vì vậy, ta nghĩ nên chuyển truyện qua mục sưu tầm, sau khi truyện kết thúc và sưu tầm hoàn thành (hên xui) hoặc nếu có converter nào muốn tiếp tục convert thì khi đó chuyển qua mục sưu tầm cũng không muộn.

Đây chỉ là ý kiến cá nhân, BQT quyết định thế nào ta cũng đồng ý.
Ta chuyển nó sang mục sưu tầm rồi ý, lão post tiếp nhé
 

ruatapchay90

Hóa Thần Trung Kỳ
Ngọc
6,050
Tu vi
454
Trước khi sưu tầm, ta đã từng hỏi ý kiến 2 người họ về vấn đề này và họ đồng ý.

Về việc giữ truyện ở mục convert hay sưu tầm, theo ta nên chuyển sang mục sưu tầm, bởi lẽ:

- Số chương convert của BNS không nhiều (chỉ 13 chương) so với số chương sưu tầm về (hiện đã ra 200 chương và rất có thể là cả ngàn chương), tương quan giữa hai bên quá chệnh lệch, do đó, đặt chúng bên mục sưu tầm vẫn hợp lý hơn.

- Tên ta xuất hiện ở bảng xếp hạng converter, nếu chăm chỉ sưu tầm truyện này, chắc chắn ta sẽ ngày càng leo lên trên hạng so với các converter thực sự khác, điều đó có thể khiến các converter muốn đua hạng hiểu nhầm (nếu không tìm hiểu nguyên nhân), khiến cuộc đua hạng đệ nhất tháng bị sai lệch đi vì bảng xếp hạng không phản ánh đúng thực chất.

- Ta sưu tầm, muốn nhận lương sưu tầm và xếp hạng bên sưu tầm. Như vậy đúng thực chất công việc ta đang làm.

Vì vậy, ta nghĩ nên chuyển truyện qua mục sưu tầm, sau khi truyện kết thúc và sưu tầm hoàn thành (hên xui) hoặc nếu có converter nào muốn tiếp tục convert thì khi đó chuyển qua mục sưu tầm cũng không muộn.

Đây chỉ là ý kiến cá nhân, BQT quyết định thế nào ta cũng đồng ý.
ờ. Lão chuyển sang sưu tầm là chuẩn ko cần chỉnh rồi
 

Cà Rốt

* Chí Tôn *
Ngọc
97,001
Tu vi
23,456
Trước khi sưu tầm, ta đã từng hỏi ý kiến 2 người họ về vấn đề này và họ đồng ý.

Về việc giữ truyện ở mục convert hay sưu tầm, theo ta nên chuyển sang mục sưu tầm, bởi lẽ:

- Số chương convert của BNS không nhiều (chỉ 13 chương) so với số chương sưu tầm về (hiện đã ra 200 chương và rất có thể là cả ngàn chương), tương quan giữa hai bên quá chệnh lệch, do đó, đặt chúng bên mục sưu tầm vẫn hợp lý hơn.

- Tên ta xuất hiện ở bảng xếp hạng converter, nếu chăm chỉ sưu tầm truyện này, chắc chắn ta sẽ ngày càng leo lên trên hạng so với các converter thực sự khác, điều đó có thể khiến các converter muốn đua hạng hiểu nhầm (nếu không tìm hiểu nguyên nhân), khiến cuộc đua hạng đệ nhất tháng bị sai lệch đi vì bảng xếp hạng không phản ánh đúng thực chất.

- Ta sưu tầm, muốn nhận lương sưu tầm và xếp hạng bên sưu tầm. Như vậy đúng thực chất công việc ta đang làm.

Vì vậy, ta nghĩ nên chuyển truyện qua mục sưu tầm, sau khi truyện kết thúc và sưu tầm hoàn thành (hên xui) hoặc nếu có converter nào muốn tiếp tục convert thì khi đó chuyển qua mục sưu tầm cũng không muộn.

Đây chỉ là ý kiến cá nhân, BQT quyết định thế nào ta cũng đồng ý.
Hoàn toàn ủng hộ chú 7
 

Top