[Audio] [Audio] Phàm Nhân Tiên Giới Thiên - Vong Ngữ

tiểu toán bàn

Đại Thừa Sơ Kỳ
Ngọc
14,481
Tu vi
1,387
Phàm Nhân Tiên Giới Thiên​

Vong Ngữ


Giới thiệu:

Phàm nhân tu tiên, phong vân tái khởi

Xuyên qua không gian và thời gian, luân hồi nghịch chuyển

Kim Tiên Thái Ất, Đại La Đạo Tổ

Tam thiên đại đạo, pháp tắc chí tôn.


Phàm Nhân Tu Tiên Truyện 》 Tiên Giới Thiên là tích xưa về một Hàn Lập khuynh đảo Tiên Giới, một tiểu tử người phàm tu tiên đến cảnh giới Bất Diệt trong truyền thuyết
 
Last edited:

Top