Luận Truyện Nguyên Tôn - Thiên Tằm Thổ Đậu

LOLOTICA

Chân Tiên Trung Kỳ
fe98b68f0627ee2b1fef1b478a9835cc.jpeg

Ta có một cái Huyền Hoàng khí, có thể thôn Thiên Địa Nhật Nguyệt Tinh
 
Nên dịch bộ này hay bộ mới của lão Cà nhỉ :54::54::54:
:2cool_burn_joss_stick: đừng đào hố nữa lão ơi k có sức theo đâu mấy lão đậu ít cũng gần 2k chương theo chết ý. Theo 1 bộ trùng sinh tiêu dao đạo cũng bở hơi tai rồi. Bộ trùng sinh tiêu dao đạo còn ít chương may ra còn có thể full
 

archnguyen1984

Phàm Nhân
Ngọc
727.235,35
Tu vi
0,00
:2cool_burn_joss_stick: đừng đào hố nữa lão ơi k có sức theo đâu mấy lão đậu ít cũng gần 2k chương theo chết ý. Theo 1 bộ trùng sinh tiêu dao đạo cũng bở hơi tai rồi. Bộ trùng sinh tiêu dao đạo còn ít chương may ra còn có thể full
Hề hề, ta trêu lãi ý là chính mà, nhưng quả thực nếu có thể ta cũng muốn dịch một bộ của lão ấy xem sao :D
 
Top