DBCH Nơi Soát Lỗi Cho Những Chương Truyện Dịch

Status
Not open for further replies.

Thiên Tình

Phàm Nhân
Ngọc
11.333,57
Tu vi
0,00
Ngũ hành thiên - c568
Khương Duy là phó bộ Thân là Trọng Vân Chi Thương, đương nhiên sẽ không tránh thoát.

Khi ở trên tiền tuyến, ngày nào họ cũng ở trong trạng thái chiến đấu, bận rộn đến tối mắt, lấy đâu ra thời gian để quan tâm đến tin tức ở hậu phương. Mỗi lần xem hình ảnh, mọi người chỉ săm soi xem ai những ai may mắn mặt mũi được ghi hình rõ nét, những ai xui xẻo chỉ nhìn thấy mỗi cái lưng.
@Đậu bắp @Dong Binh Công Hội
 

Mercenary Guild

Phàm Nhân
Ngọc
7,95
Tu vi
0,00
Ngũ hành thiên - c568
Khương Duy là phó bộ Thân là Trọng Vân Chi Thương, đương nhiên sẽ không tránh thoát.

Khi ở trên tiền tuyến, ngày nào họ cũng ở trong trạng thái chiến đấu, bận rộn đến tối mắt, lấy đâu ra thời gian để quan tâm đến tin tức ở hậu phương. Mỗi lần xem hình ảnh, mọi người chỉ săm soi xem ai những ai may mắn mặt mũi được ghi hình rõ nét, những ai xui xẻo chỉ nhìn thấy mỗi cái lưng.
@Đậu bắp @Dong Binh Công Hội
:thongbao: Bớ lão @Đậu bắp đẹp giai mông to, có mei mei mở hàng cho lão hữu này!!!
 

Thiên Tình

Phàm Nhân
Ngọc
11.333,57
Tu vi
0,00
Tử dương - c160
" Vị đồng môn kia của ngươi bao giờ đến?" Long Hàm Tu hỏi.

"Ngày mai hẳn là sẽ đến, " Mạc Vấn trả lời, rồi lại nhìn thẳng Long Hàm Tu, "Hòn đảo đó là nơi cúng tế của người Miêu các ngươi, con dơi kia cùng các ngươi có thể có quan hệ sâu xa."

" Độc khí xung quanh trại Miêu của các ngươi rất có khả năng là đến từ hòn đảo đó, qua đường địa đao để tới nơi này." Mạc Vấn gật đầu nói.

"Tổ tiên chúng ta năm đó đã từng nhiều lần đánh bại Hiên Viên thị cùng mãnh Liệt Sơn thị, các ngươi là người Hán chẳng lẽ không biết?" Long Hàm Tu nghi ngờ.

" Người Miêu các ngươi là hậu duệ của Xi Vưu?" Mạc Vấn ngạc nhiên trố mắt. Hiên Viên thị và Liệt Sơn thị là danh hiệu của Hoàng Đế và Viêm Đế, mặc dù Xi Vưu cuối cùng vẫn bại trận, nhưng trước đó đã từng nhiều lần đánh bại Hoàng Đế cùng Viêm Đế.

Sự dũng mãnh phi thường của hắn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng dân chúng, uy vũ ngút trời làm làm người ta mới nghe tên đã sợ mất mật.

Hòn đảo giữa sông cách nơi này không tới năm dặm, mậy mà hắn lại không cảm nhận được tình hình trên đảo, như vậy có thể xác định trên đảo có bình chướng che chở hoặc là có trận pháp.

A Cửu nhận lấy uống một hơi cạn sạch, trả chén cho Mạc Vấn, hỏi, "Đã tìm được con dơi lớn đó chưa ?"

@argetlam7420 @Dong Binh Công Hội
Không biết lỗi văn bản có được tính không nhỉ 2 lão? :lasao:
 

argetlam7420

Phàm Nhân
Ngọc
17.718,83
Tu vi
0,00
Tử dương - c160
" Vị đồng môn kia của ngươi bao giờ đến?" Long Hàm Tu hỏi.

"Ngày mai hẳn là sẽ đến, " Mạc Vấn trả lời, rồi lại nhìn thẳng Long Hàm Tu, "Hòn đảo đó là nơi cúng tế của người Miêu các ngươi, con dơi kia cùng các ngươi có thể có quan hệ sâu xa."

" Độc khí xung quanh trại Miêu của các ngươi rất có khả năng là đến từ hòn đảo đó, qua đường địa đao để tới nơi này." Mạc Vấn gật đầu nói.

"Tổ tiên chúng ta năm đó đã từng nhiều lần đánh bại Hiên Viên thị cùng mãnh Liệt Sơn thị, các ngươi là người Hán chẳng lẽ không biết?" Long Hàm Tu nghi ngờ.

" Người Miêu các ngươi là hậu duệ của Xi Vưu?" Mạc Vấn ngạc nhiên trố mắt. Hiên Viên thị và Liệt Sơn thị là danh hiệu của Hoàng Đế và Viêm Đế, mặc dù Xi Vưu cuối cùng vẫn bại trận, nhưng trước đó đã từng nhiều lần đánh bại Hoàng Đế cùng Viêm Đế.

Sự dũng mãnh phi thường của hắn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng dân chúng, uy vũ ngút trời làm làm người ta mới nghe tên đã sợ mất mật.

Hòn đảo giữa sông cách nơi này không tới năm dặm, mậy mà hắn lại không cảm nhận được tình hình trên đảo, như vậy có thể xác định trên đảo có bình chướng che chở hoặc là có trận pháp.

A Cửu nhận lấy uống một hơi cạn sạch, trả chén cho Mạc Vấn, hỏi, "Đã tìm được con dơi lớn đó chưa ?"

@argetlam7420 @Dong Binh Công Hội
Không biết lỗi văn bản có được tính không nhỉ 2 lão? :lasao:
Quả thật mấy lỗi dấu cách đó tại hạ không hề để ý tới, bạn tinh mắt thật @@ @Dong Binh Công Hội để tại hạ trả cho bạn ấy 70n nhá
 

Mercenary Guild

Phàm Nhân
Ngọc
7,95
Tu vi
0,00
Quả thật mấy lỗi dấu cách đó tại hạ không hề để ý tới, bạn tinh mắt thật @@ @Dong Binh Công Hội để tại hạ trả cho bạn ấy 70n nhá
Bình thường thôi. Thông thường 1 bản dịch của tại hạ được tự mình biên 2 lần, sau chuyển cho tên đồng bọn biên tiếp 1 lần. Lên vẫn dính sai chính tả như thường. :saonao:
 
Status
Not open for further replies.
Top