DBCH Nơi Soát Lỗi Cho Những Chương Truyện Dịch

Status
Not open for further replies.

Mèo Bụng Phệ

Phàm Nhân
Ngọc
220,524
Tu vi
0
+ Kiếm Lai, Chương 2: Mở cửa
+ Phần lỗi:
cây Hòe già cành xum xuê
- cành lá
đưa tay lách qua bộ râu xồm xoám
- xồm xoàm

+ Mình thấy bạn dịch đang để nghề của main lúc đầu là học việc "đốt chế đồ cho triều đình" tại "hầm lò".
Theo mình có thể gọi "hầm lò" là "lò gốm" để tránh hiểu nhầm sang lò than như ở Quảng Ninh.
"Đốt chế đồ cho triều đình" = "làm đồ gốm tiến vua" hoặc "gốm ngự"
+ Tag @Diệp Tu
 
Kiếm Lai: chương 24 - Mang tặng (1)
- Tạo thành cảm khác căng mẩy mà lại tràn đầy sức hút => cảm giác
- Lúc này Tống Tập Tân đang nằm im trên bãi cỏ, giống như những bức tượng thần sứt sẹo ở phía Đông Nam tiểu trấn, mỗi con nằm chỏng chơ một góc giữa lùm cây bụi cỏ.
Đoạn này mình k hiểu lắm bên trên là bức tượng, sau lại nói là con.
@Diệp Tu @Cô Gái Hiền Nhất 4rum
 
Status
Not open for further replies.

Top