DBCH Ngọc Trang - Chuyển Ngọc Tới Tay Người Muốn

Mercenary Guild

Phàm Nhân
Ngọc
8
Tu vi
0

Bạn không đủ ngọc mua quà cho người ấy? :035:
Bạn thiếu vốn chơi lan điệp? :060:
Bạn đang nợ ngập đầu muốn thay đổi số phận? :107:
Dịch vụ Ngọc Trang của Dong Binh Công Hội chúng tôi sẽ giúp bạn thỏa lòng mong ước! :36:
Đây là nơi vay ngọc với mức lãi suất... VÔ CÙNG THẤP!!! :057:

~o0o~

1. Đối tượng:

Thành viên có tối thiểu 100 bài viết, và đã đăng ký tài khoản tham gia diễn đàn ít nhất 1 tháng.

2. Quy định cho vay:
- Số ngọc được vay tối đa: 20.000 ngọc.

- Thời hạn vay tối đa: 30 ngày.

- Các gói lãi suất:
+ Gói 1: 03 ngày – lãi 3%
+ Gói 2: ≤ 05 ngày – lãi 4%
+ Gói 3: ≤ 07 ngày – lãi 5%
+ Gói 4: 14 ngày – lãi 6%
+ Gói 5: 30 ngày – lãi 7%

- Phương thức vay trả:
  1. Gói 1, 2, 3 được mặc định là trả cuối kỳ hạn.
  2. Gói 4, 5:
  • Trả theo tuần: trả số ngọc vay lãi trung bình/tuần trong kỳ hạn đó.
  • Trả cuối kỳ hạn: trả tổng số ngọc vay lãi + 1% lãi vào cuối kỳ hạn đó. (chỉ áp dụng cho gói 4, 5)
- Phí chuyển ngọc 10% sẽ được tính vào phần trả lãi của người vay.

VD: @Sakura_kudo vay Dong Binh Công Hội 10.000 ngọc, thời hạn 14 ngày (gói số 4).
Tổng số ngọc vốn, lãi và phí chuyển @Sakura_kudo cần trả:
10.000 + 10.000 x 6% + 10.000 x 10% = 11.600 ngọc
Nếu @Sakura_kudo trả theo tuần: 11.600/2 = 5.800 ngọc/tuần trong 2 tuần.
Nếu @Sakura_kudo trả cuối kỳ hạn: 11.600 + 11.600 x 1% = 11.716 ngọc.

Lưu ý: Dong Binh Công Hội có quyền không đồng ý cho vay, nếu cảm thấy người vay không có khả năng chi trả.
3. Hỗ trợ:

- Dong Binh Công Hội sẽ thông báo thời gian trả ngọc trước đó 3 ngày cho người vay.

- Nếu người vay không trả đúng thời hạn, Dong Binh Công Hội có thể gia hạn thêm 1 ngày.

- Người vay có thể vay thêm 1 gói lãi suất nếu tổng giá trị vay ≤ 5.000 ngọc.

4. Xử phạt:
- Trường hợp người vay trả theo tuần, nếu quá thời gian gia hạn, Dong Binh Công Hội sẽ chuyển phương thức trả sang trả cuối kỳ hạn.

- Trường hợp người vay trả cuối kỳ hạn, nếu quá thời gian gia hạn mà vẫn không thể trả bằng ngọc (số ngọc trong nick không đủ), người vay bắt buộc hoàn thành những nhiệm vụ (dịch, convert, sưu tầm, làm thơ đề tự...) Dong Binh Công Hội giao cho để trừ nợ và không được nhận thưởng từ các nhiệm vụ đó.

- Nếu người vay không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị ban nick 1 ~ 3 ngày và trừ thẳng vào ngọc đang có đến âm. Việc ban nick và trừ ngọc này Dong Binh Công Hội sẽ có thống kê trình lên mỗi tuần cho các admin để xin được hỗ trợ thực hiện @nila32 @tiểu toán bàn @Phượng Vũ @Vong Mạng v.v..

- Người vay còn nợ Dong Binh Công Hội không thể vay mượn Dong Binh Công Hội.
Mẫu đăng ký vay ngọc:
- Người vay:
- Khả năng (nếu có): (dịch, convert, sưu tầm, làm thơ...)
- Ngọc muốn vay:
- Thời hạn:
- Phương thức vay trả (chỉ áp dụng cho gói 4, 5):

Các đạo hữu có thể đăng ký và thảo luận, góp ý ngay bên dưới! :gokeng:
 

Top