[Nhiệm Vụ] Nơi Đưa - Nhận Nhiệm Vụ Dong Binh Công Hội

Mercenary Guild

Phàm Nhân
Ngọc
8
Tu vi
0
:gokeng: Dong Binh Công Hội :gokeng:

----o0o----​


Đúng như tên gọi, Dong Binh Công Hội, hay Hội Đánh Thuê, sẽ là nơi để tất cả mọi người trong diễn đàn tự do đưa ra và nhận trả nhiệm vụ.

Tiêu chí:
Không có giới hạn về nhiệm vụ - Chỉ cần ngọc đủ động lòng người!
Không có người lăn tăn vì ngọc - Chỉ sợ không học được cách để chơi!

1/ Nhiệm vụ các bạn có thể đưa ra và nhận:
+ Dịch gấp chương truyện,
+ Vá chương sót chưa kịp làm,
+ Dịch liền vài chương trả ngay trong tuần,
+ Nhờ làm thơ tiếng Việt cho một đoạn thơ tiếng Trung trong chương truyện,
+ Nhờ làm thơ đề tự chương truyện,
+ Hỏi tên một bộ truyện hay nhưng đã trót quên tên,
+ Bạn là converter, đột ngột không thể online vài ngày, muốn nhờ một người convert giúp chương để các độc giả không bị "đói"
+ v.v...​
Tóm lại: nhiệm vụ là tất cả những gì bạn có thể nghĩ ra, miễn là bạn có đủ ngọc để đưa ra mức giá có người muốn nhận!

2/ Cách thức hoạt động:
+ Acc @Dong Binh Công Hội (gọi tắt là DBCH) sẽ là nơi trung chuyển giao nhận ngọc cho mọi nhiệm vụ.
+ Nếu bạn A đưa ra một nhiệm vụ với giá "x" ngọc, thì cần chuyển trước cho DBCH số ngọc là (x+x*15%) để làm tin:
Ngọc phải chuyển ngay khi đưa ra nhiệm vụ = (x + x*15/100)

Bạn B nhận nhiệm vụ, thực hiện, sau đó hoàn trả A. A vào xác nhận thì sẽ đươc acc DBCH trả số ngọc "x".

Trong 15% bạn A phải cộng thêm khi đưa ra nhiệm vụ bao gồm: 10% làm phí chuyển ngọc từ DBCH cho bạn B. 5% giữ vào quỹ chung phục vụ các event và khen thưởng.

Ví dụ với A ra giá dịch gấp 1 chương trả trong 1 ngày, giá 1000 ngọc:


+ Quá trình giao - nhận - trả - xác nhận hoàn thành nhiệm vụ: yêu cầu tag nick @Dong Binh Công Hội , khi có like từ nick @Dong Binh Công Hội tức là đã được chứng thực.
+ Nếu quá thời hạn nhiệm vụ mà vẫn chưa có người nhận: DBCH sẽ hoàn trả lại số ngọc đúng bằng số ngọc mà người đưa nhiệm vụ đã treo thưởng + 10% là số phí đã mất khi người ra nhiệm vụ chuyển ngọc cho DBCH (5% là phí thuê dịch vụ, sẽ không được nhận lại.)
Ví dụ cụ thể:
B1: @argetlam7420 comment ngay dưới bài viết này rằng: Cầu cao nhân dịch đoạn thơ tiếng Trung là: (text tiếng Trung) - giá 2000 ngọc - tối đa 2 ngày - tag @Dong Binh Công Hội - đã chuyển ngọc

B2: Như vậy @argetlam7420 phải chuyển ngay cho nick @Dong Binh Công Hội số ngọc là: (2000 + 2000*15%) = 2.300 ngọc.

B3: @Ly Tử nhận, giao trả sau 30 phút bằng cách comment: thơ (hoặc: thơ đã xong, mời @argetlam7420 check IB) - tag @argetlam7420 , @Dong Binh Công Hội

B4: @argetlam7420 nhận, kiểm tra, comment: đã hoàn thành đúng yêu cầu @Dong Binh Công Hội

B5: @Dong Binh Công Hội chuyển trả cho @Ly Tử số tiền nhiệm vụ là: 2000 ngọc. Giữ lại 100 ngọc (5%) để làm quỹ hội, 200 ngọc còn lại bị tính vào phí mất khi chuyển tiền (10%).

Trường hợp sau 2 ngày đăng lên (hết thời hạn nhiệm vụ yêu cầu) vẫn chưa có người nhận: DBCH sẽ hoàn trả lại @argetlam7420 số ngọc là 2.200 ngọc = số ngọc đã đưa ra nhiệm vụ + phí 10% đã mất khi chuyển lần đầu cho DBCH (5% phí thuê dịch vụ không được nhận lại).

3/ Quy định đối với người ra nhiệm vụ:
a. Đối với các nhiệm vụ cần gấp: xin hãy đặt dòng "Cần gấp - giá cao" bằng chữ đỏ. Với các nhiệm vụ dịch, convert, sưu tầm, đả tự: buộc phải phá giá, ít nhất là x6 so với lương hiện tại; Các nhiệm vụ khác sẽ được DBCH gợi ý về giá cả. nhưng nếu nhận không hoàn thành cũng sẽ bị phạt nặng hơn. Xin xem kỹ trong điều 6/ Quy chế thưởng - phạt ở dưới.

b. Trường hợp người nhận đã trả nhiệm vụ nhưng người ra nhiệm vụ không trả lời về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận kết quả đó, thì trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày người nhận nhiệm vụ trả kết quả, DBCH sẽ tự đánh giá phần kết quả đó, và xem việc "im lặng" của người ra nhiệm vụ là đã đồng ý với đánh giá của DBCH. Nếu qua quá trình đánh giá, công hội xác nhận nhiệm vụ đã được hoàn thành, thì sẽ thanh toán ngọc cho người nhận nhiệm vụ trên cơ sở số ngọc công hội đã nhận của người ra nhiệm vụ.

c. Trường hợp người ra nhiệm vụ muốn thu hồi nhiệm vụ không vì một lý do thích đáng nào cả (lý do nào là thích đáng sẽ tùy thuộc vào quyết định của các thành viên thuộc DBCH), thì người ra nhiệm vụ sẽ được hoàn trả số ngọc phần thưởng mà đã chuyển trước, nhưng mất đi 10% giá trị phần thưởng. Nếu có lý do thích đáng, người ra nhiệm vụ sẽ được hoàn lại toàn bộ giá trị số tiền thưởng của nhiệm vụ đã ra.

d. Trường hợp người ra nhiệm vụ muốn thu hồi nhiệm vụ vì một lý do chính đáng sau khi đã chấp nhận nhiệm vụ quá 07 ngày trở lên, DBCH sẽ hoàn trả số ngọc phần thưởng mà người ra nhiệm vụ đã chuyển trước, nhưng sẽ trừ đi 10% tổng giá trị giải thưởng.

e. Trường hợp quá thời hạn nhiệm vụ mà vẫn chưa có người nhận (không một ai nhận nhiệm vụ): DBCH sẽ hoàn trả lại số ngọc đúng bằng số ngọc mà người đưa nhiệm vụ đã treo thưởng + 10% là số phí đã mất khi người ra nhiệm vụ chuyển ngọc cho DBCH (5% là phí thuê dịch vụ, sẽ không được nhận lại.)

g. Trường hợp người ra nhiệm vụ ứng trước một khoản tiền nhất định là N để treo nhiệm vụ và không nói gì thêm, thì khoản tiền đó sẽ tính là đã cộng cả 15% phí. 5% của tổng số này sẽ không được trả lại nếu nhiệm vụ hết thời hạn mà không ai nhận, hoặc nhiệm vụ kết thúc mà khoản đặc cọc vẫn chưa hết.

4/ Quy định đối với người nhận nhiệm vụ:
a. Khi nhận các nhiệm vụ có thời hạn dài trên 1 tuần như chủ trì event, đả tự, sưu tầm: cần báo tình hình tiến độ mỗi tuần với người ra nhiệm vụ.
b. Với nhiệm vụ dịch: Dịch giả thường trực trong nhóm dịch của một bộ truyện không được nhận chính truyện mình đang làm.
c. Mỗi người chỉ được phép nhận tối đa 4 nhiệm vụ/lần nhận, sau khi trả xong mới được nhận tiếp.

5/ Quy định về người tham gia:
Tất cả thành viên đã và đang tham gia diễn đàn.

6/ Quy chế thưởng - phạt:
a. Nhận nhiệm vụ nhưng không hoàn thành: trừ ngọc, không có ngọc hoặc không đủ ngọc trong nick thì ngọc sẽ bị âm, chứ không về 0. Giá khấu trừ tính bằng 70% phần thưởng, ví dụ nhận một chương giá 2000n, không hoàn thành, sẽ phải bỏ tiền túi trả cho công hội là: 2000*70/100 = 1400n

b. Nhận loại nhiệm vụ cần gấp, giá cao nhưng không hoàn thành: bị ban nick 1 ~ 3 ngày tùy theo mức độ và trừ vào ngọc của bản thân người đó (như trên)

c. Nhận biên nhưng khi trả bị người đưa ra nhiệm vụ báo lại rằng rất sơ sài: mất 100% phần thưởng biên (không được acc @Dong Binh Công Hội chuyển tiền, chứ không mất ngọc trong túi như 2 trường hợp trên)

d. Riêng box hỗ trợ dịch thuật: Tính số lần đã hỗ trợ trả lời trong tháng * 100n (Tự người đã hỗ trợ báo danh nhận, nếu không báo sẽ không có)

e. Sẽ có ghi chép lại số ngọc kiếm được/người hàng tháng, tính cộng dồn để tăng điểm cống hiến. Trong đó:
  • Đạt 30.000 ngọc : Dong binh cấp 1 = 5đ (cống hiến)
  • Đạt 100.000 ngọc : Dong binh cấp 2 = 10đ
  • Đạt 300.000 ngọc : Dong binh cấp 3 = 25đ
  • Đạt 400.000 ngọc : Dong binh cấp 4 = 50đ
  • Đạt 500.000 ngọc : Thần cấp dong binh = 100đ
g. Sẽ có bảng xếp hạng hàng tháng đối với các đạo hữu nhận nhiệm vụ từ Dong Binh Công Hội. Trong đó:
- Vị đạo hữu kiếm được nhiều ngọc nhất mỗi tháng sẽ được tặng phần thưởng: màu nick và hiệu ứng nick giống như @Dong Binh Công Hội trong 01 tháng liền sau tháng xếp hạng, và trở về màu nick bình thường vào kỳ xếp hạng tiếp theo.
- Vị đạo hữu làm nhiều nhiệm vụ nhất mỗi tháng, nhưng lại không phải là người giành số ngọc cao nhất tháng đó: sẽ được chọn phần thưởng là: một vật phẩm tùy ý, mua được bằng ngọc trong Phường Thị, và trị giá không quá 5000 ngọc - hoặc 3000 ngọc tiền mặt, để động viên khích lệ, và mong đạo hữu ấy cố gắng hơn nữa, để giành ngôi vị đầu về ngọc trong tháng tới.

Lưu ý: chỉ tính số ngọc đạt được khi thực hiện nhiệm vụ trong Dong Binh Công Hội.

7/ Chính DBCH sẽ ra nhiệm vụ cho một bộ truyện chung của cả diễn đàn (giá cả ưu đãi, quyền lợi cao):
+ Góp sức cho diễn đàn, được vinh danh trên giao diện diễn đàn và fanpage facebook
+ Khi nhận combo (3c/lần, 5c/lần v.v...) và xong trước thời gian tới hạn, thì mức thưởng sẽ cao hơn
+ Khi một người hoàn thành mỗi mốc 20 chương dịch: ngoài ngọc, sẽ có thêm phần thưởng đặc biệt khác như: title miễn phí, chữ ký tùy chọn, đổi tên v.v...
+ Về việc chọn truyện: sẽ dựa trên thị hiếu hiện tại. Việc này cần các bạn thảo luận ngay dưới đây, với các tiêu chí định hướng tạm thời sau:
  • Nên có tình tiết hài hước + nhân vật chính không có quá nhiều vợ + nội dung mới lạ.
  • Là tiên hiệp hoặc huyền huyễn, các thể loại khác rất ít được đón nhận ở BNS.
  • Nếu tác phẩm không phải là của tác giả đình đám, thì tốt nhất là truyện đã được viết xong.

8/ Quyền lợi khi giao và nhận nhiệm vụ trong DBCH:
+ Hạn chế tối đa việc bị bỏ ngang chương đã nhận, hoặc bỏ nhiệm vụ đã nhận

+ Nhanh chóng có ngọc, thậm chí nhanh hơn cả kiếm ngọc từ hoạt động lan điệp.

+ Liên tục có đợt vinh danh trên diễn đàn, trên fanpage facebook

+ Sẽ có được vật phẩm dành riêng cho mỗi cấp Dong binh (Sẽ được set như Thánh Thú, hiện trong Phường thị, không mua được, và biến mất nếu không tăng cấp trong 06 tháng - nhưng không mất cấp độ đang có. Dong Binh cấp 3 trở lên sẽ được set lại khi vật phẩm hết hạn)
Chi tiết vật phẩm xem tại đây: https://bachngocsach.com/forum/brs-categories/14/

+ Là cách duy nhất để được set màu và hiệu ứng đặc biệt cho nick, giống như nick @Dong Binh Công Hội, nếu kiếm được nhiều ngọc nhất từ hoạt động DBCH trong tháng (Trở về bình thường vào kỳ xếp hạng tháng sau).

Vậy, bạn đã sẵn sàng tìm người san sẻ gánh lo, hay được vào top phú hộ, được vang danh giới diện, có một màu nick thật đẹp thật độc, hoặc có một cái huy hiệu chưa ai có chưa?
:chucmung: :chucmung: :chucmung:

Xem danh sách các nhiệm vụ, vinh danh khen thưởng, danh sách đen >>Tại Đây<<


 
Last edited:

Mercenary Guild

Phàm Nhân
Ngọc
8
Tu vi
0
Một số đổi mới trong box Đưa - Nhận Nhiệm Vụ của Dong Binh Công Hội kể từ tháng 9/2017:

I/ Lập thêm mục:

Lập thêm [style="color: white; text-shadow: -1px 0 #FF0000, 0 1px #FF0000, 1px 0 #FF0000, 0 -1px #FF0000, 1px 0px 5px #CC0000, 1px 0px 10px #CC0000"]Nhiệm Vụ Đặc Biệt[/style], với mục đích trợ giá và nâng giá cho các nhiệm vụ khó, để tìm kiếm cao nhân giải quyết.

II/ Tăng thêm ưu đãi dành cho các khách hàng:
1. Với các khách hàng thân thiết của Dong Binh Công Hội:

- Khách hàng đã chi tổng số ≥15.000 ngọc để ra nhiệm vụ sẽ được nhận ưu đãi: Không cần ngay chuyển toàn bộ tiền làm phần thưởng nhiệm vụ +15% cho Dong Binh Công Hội như trước, chỉ cần chuyển số phí % của phần thưởng được quy định bên dưới. Dong Binh Công Hội sẽ là nơi trung gian nhận -> thông báo nhiệm vụ đến toàn BNS -> kiểm tra sơ bộ chất lượng của kết quả nhiệm vụ được trả -> và cuối cùng mới là yêu cầu khách hàng chuyển trực tiếp khoản phần thưởng đã hứa tới người nhận nhiệm vụ.

- Khách hàng cấp 1 - Khách hàng đã chi ≥15.000 ngọc: phí bị mất chỉ còn 10%.

- Khách hàng cấp 2 - Khách hàng đã chi ≥25.000 ngọc: phí bị mất chỉ còn 8%.

- Khách hàng cấp 3 - Khách hàng đã chi ≥42.000 ngọc: phí bị mất chỉ còn 7%.

- Khách hàng cấp 4 - Khách hàng đã chi ≥70.000 ngọc: phí bị mất chỉ còn 6%.

- Khách hàng cấp 5 - Khách hàng đã chi ≥117.000 ngọc: phí bị mất chỉ còn 5%, và đây cũng là mức tối thiểu.

* Ưu điểm:
+ Không bị mất tới 15% phí phải chuyển cho Dong Binh Công Hội, chỉ mất phí dịch vụ tối đa 10% của giải thưởng

+ Không mất nhiều thời gian kiểm tra kết quả với nhiệm vụ Dong Binh Công Hội có thể đánh giá chất lượng (như dịch, biên, convert...), vì kết quả đã qua một bước kiểm duyệt chất lượng của Dong Binh Công Hội.

+ Không cần chuyển tiền ngay, nhất là với các nhiệm vụ không thời hạn hoặc thời hạn rất dài.

+ Với các nhiệm vụ có thời hạn, nếu hết thời hạn mà nhiệm vụ vẫn không hoàn thành, sẽ được hoàn trả 5% phí dịch vụ đã bỏ ra (5% của tổng giá trị phần thưởng nhiệm vụ).
2/ Ưu tiên cho mảng dịch:
Với các nhiệm vụ dịch truyện: được hưởng ưu đãi tương tự, chỉ cần chuyển trước 10% cho Dong Binh Công Hội, và để Dong Binh Công Hội lo tất cả vấn đề còn lại cho tới khi có người trả được chương truyện. Khi đó người ra nhiệm vụ chỉ cần kiểm chương, và chuyển trực tiếp tiền cho người trả nhiệm vụ.

Sẽ được hoàn trả 5% phí dịch vụ đã bỏ ra (5% của tổng giá trị phần thưởng nhiệm vụ) nếu hết thời hạn ra nhiệm vụ mà nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, như mục khách hàng thân thiết.

Done ! @tiểu toán bàn chuyển cho lão chủ tiệm quyền sở hữu con thánh thú ta có sau khi CV xong truyện yêu hoàng.
tks
 

hoangtruc

Thái Ất Thượng Vị
*Thiên Tôn*
Ngọc
1,433,817
Tu vi
3,596
:64::64::64:

Mở màn nhá.
Cầu cao nhân, làm gọn lại ý (1 đoạn tụng niệm nhỏ) bên dưới cho mình, chỉ đoạn bôi đen trong "Hoàng Đình" 1.500 Ngọc.:008: Cần gấp trong ngày mai ạ.
Tựu tại Cố Minh Vi rơi vào ở trong suy nghĩ sâu xa cùng đau lòng, trong hư không đột nhiên truyền đến thanh âm Trần Cảnh: "Ta có một quyển 《 thần linh thủ thân kinh 》, tụng nó có thể an hồn hộ thân, không thụ ngoại ma tập kích." Cái này thanh âm cũng không lớn, giống như là có người cùng chính mình mặt đối mặt nói chuyện. Tự nhiên cũng sẽ không có một cái người trả lời rồi, ngay sau đó liền lại truyền đến thanh âm Trần Cảnh: "Huyết nhục thân, vô hình hồn, cử đầu ba thước có Hà bá. Trắng lam trừ tà y, ba thước Tru Ma Kiếm, ngụ giữa tâm, chỗ Nê Hoàn, hộ ta hồn phách lâu dài bình yên... ."

就在顾明微陷入深思与心痛当中, 虚空之中突然传来陈景的声音: "我有一卷 《 神明守身经 》, 诵之可安魂护身, 不受外魔侵袭." 这声音并不大, 就像是有人与自己面对面说话. 自然也就没有一个人回答了, 紧接着便又传来陈景的声音: "血肉身, 无形魂, 举头三尺有河神. 素蓝辟邪衣, 三尺诛魔剑, 居心间, 处泥丸, 护我魂魄长安然... ."
@Dong Binh Công Hội đã chuyển Ngọc nhé!
 
Last edited:

†Ares†

Chân Tiên Hậu Kỳ
Ngọc
126,165
Tu vi
2,247

aluco

Hợp Thể Trung Kỳ
Ngọc
54
Tu vi
1,086
:64::64::64:

Mở màn nhá.
Cầu cao nhân, làm gọn lại ý (1 đoạn tụng niệm nhỏ) bên dưới cho mình, chỉ đoạn bôi đen trong "Hoàng Đình" 1.500 Ngọc.:008: Cần gấp trong ngày mai ạ.
Tựu tại Cố Minh Vi rơi vào ở trong suy nghĩ sâu xa cùng đau lòng, trong hư không đột nhiên truyền đến thanh âm Trần Cảnh: "Ta có một quyển 《 thần linh thủ thân kinh 》, tụng nó có thể an hồn hộ thân, không thụ ngoại ma tập kích." Cái này thanh âm cũng không lớn, giống như là có người cùng chính mình mặt đối mặt nói chuyện. Tự nhiên cũng sẽ không có một cái người trả lời rồi, ngay sau đó liền lại truyền đến thanh âm Trần Cảnh: "Huyết nhục thân, vô hình hồn, cử đầu ba thước có Hà bá. Trắng lam trừ tà y, ba thước Tru Ma Kiếm, ngụ giữa tâm, chỗ Nê Hoàn, hộ ta hồn phách lâu dài bình yên... ."

就在顾明微陷入深思与心痛当中, 虚空之中突然传来陈景的声音: "我有一卷 《 神明守身经 》, 诵之可安魂护身, 不受外魔侵袭." 这声音并不大, 就像是有人与自己面对面说话. 自然也就没有一个人回答了, 紧接着便又传来陈景的声音: "血肉身, 无形魂, 举头三尺有河神. 素蓝辟邪衣, 三尺诛魔剑, 居心间, 处泥丸, 护我魂魄长安然... ."
@Dong Binh Công Hội đã chuyển Ngọc nhé!
Xem đoạn này có đạt yêu cầu không nhé:
Thân huyết nhục, không có hồn, trên đầu ba thước có Hà Thần, bộ đồ xanh trắng để trừ tà, tay cầm ba thước Tru Ma kiếm, có ý gian, giữa nê hoàn, bảo vệ hồn phách luôn bình an
 

hoangtruc

Thái Ất Thượng Vị
*Thiên Tôn*
Ngọc
1,433,817
Tu vi
3,596
Xem đoạn này có đạt yêu cầu không nhé:
Thân huyết nhục, không có hồn, trên đầu ba thước có Hà Thần, bộ đồ xanh trắng để trừ tà, tay cầm ba thước Tru Ma kiếm, có ý gian, giữa nê hoàn, bảo vệ hồn phách luôn bình an
umh, "tru ma" là kiếm để giết ma, ko phải tên kiếm ạ.
"có ý gian, giữa nê hoàn" có thể rõ hơn ko? vì tiểu nữ ko hiểu nghĩa câu này:chaothua:
Hơn nữa đoạn tụng niệm, nên cần rõ ý và súc tích chút. :90:
 

aluco

Hợp Thể Trung Kỳ
Ngọc
54
Tu vi
1,086
umh, "tru ma" là kiếm để giết ma, ko phải tên kiếm ạ.
"có ý gian, giữa nê hoàn" có thể rõ hơn ko? vì tiểu nữ ko hiểu nghĩa câu này:chaothua:
Hơn nữa đoạn tụng niệm, nên cần rõ ý và súc tích chút. :90:
居心间: cư tâm gian có ý nghĩa là rắp tâm làm gì đó
处泥丸: xử nê hoàn : nê hoàn là mỏ ác hay đỉnh đầu, xử là giữa nên dịch ra là giữa đỉnh đầu
Tại đoạn này giống như câu tụng thần chú nên cố dịch cho có vần điệu để... tụng kinh như mấy lão thầy pháp ấy.

Thân huyết nhục, không có hồn, cách đầu ba thước có Hà Thần, mặc đồ xanh trắng để trừ tà, tay cầm thanh kiếm giết tà ma, có dụng ý, chỗ đỉnh đầu, bảo vệ hồn phách luôn bình an
 

Top