Thông Báo Giải đáp thắc mắc và Tuyển sinh lớp học dịch cơ bản tháng 7/2017 [ĐÃ ĐỦ HỌC VIÊN]

Status
Not open for further replies.

Số

Luyện Hư Hậu Kỳ
Ngọc
227
Tu vi
831
Mời các bạn có nguyện vọng học dịch đăng ký tại đây. Lớp học cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Không có yêu cầu về trình độ, chỉ cần tuân thủ nội quy lớp học đã ghi rõ ở Post #1.

Mời các bạn tham gia!

Các bạn thân mến, dự kiến chủ nhật tuần này lớp học dịch sẽ bắt đầu. Lớp chúng ta là khóa thứ 8 của diễn đàn. Mời các bạn chú ý cập nhật ở topic này nhé.
 

Số

Luyện Hư Hậu Kỳ
Ngọc
227
Tu vi
831
Mời các bạn có nguyện vọng học dịch đăng ký tại đây. Lớp học cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Không có yêu cầu về trình độ, chỉ cần tuân thủ nội quy lớp học đã ghi rõ ở Post #1.
Mời các bạn tham gia!

Các bạn thân mến, dự kiến chủ nhật tuần này lớp học dịch sẽ bắt đầu. Lớp chúng ta là khóa thứ 8 của diễn đàn. Mời các bạn chú ý cập nhật ở topic này nhé.
 

Số

Luyện Hư Hậu Kỳ
Ngọc
227
Tu vi
831
Mời các bạn có nguyện vọng học dịch đăng ký tại đây. Lớp học cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Không có yêu cầu về trình độ, chỉ cần tuân thủ nội quy lớp học đã ghi rõ ở Post #1.
Mời các bạn tham gia!

Các bạn thân mến, dự kiến chủ nhật tuần này lớp học dịch sẽ bắt đầu. Lớp chúng ta là khóa thứ 8 của diễn đàn. Mời các bạn chú ý cập nhật ở topic này nhé.
 

Số

Luyện Hư Hậu Kỳ
Ngọc
227
Tu vi
831
Mời các bạn có nguyện vọng học dịch đăng ký tại đây. Lớp học cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Không có yêu cầu về trình độ, chỉ cần tuân thủ nội quy lớp học đã ghi rõ ở Post #1.
Mời các bạn tham gia!

Các bạn thân mến, dự kiến chủ nhật tuần này lớp học dịch sẽ bắt đầu. Lớp chúng ta là khóa thứ 8 của diễn đàn. Mời các bạn chú ý cập nhật ở topic này nhé.
 

Số

Luyện Hư Hậu Kỳ
Ngọc
227
Tu vi
831
Mời các bạn có nguyện vọng học dịch đăng ký tại đây. Lớp học cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Không có yêu cầu về trình độ, chỉ cần tuân thủ nội quy lớp học đã ghi rõ ở Post #1.
Mời các bạn tham gia!

Các bạn thân mến, dự kiến chủ nhật tuần này lớp học dịch sẽ bắt đầu. Lớp chúng ta là khóa thứ 8 của diễn đàn. Mời các bạn chú ý cập nhật ở topic này nhé.
 

Số

Luyện Hư Hậu Kỳ
Ngọc
227
Tu vi
831
Các bạn thân mến, Số đã add các bạn đã đăng ký vào lớp học dịch. Còn bạn nào chưa vào được lớp thì comment tại đây để mình add bạn vào nhé. Tối nay, lớp ta sẽ bắt đầu học bài số 1.

Cho tới hết ngày hôm nay lớp học sẽ không nhận thêm đăng ký mới nữa (trong tối nay các bạn vẫn có thể đăng ký tiếp). Các bạn có nguyện vọng muốn học xin chờ tới lớp tháng 8. Chân thành cảm ơn các bạn!
 
Status
Not open for further replies.

Top