Luận Truyện Mục Thần Ký - Trạch Trư

.狗血.

Phàm Nhân
Ngọc
52,00
Tu vi
0,00
Mục Thần Ký


Tác giả: Trạch Trư
Thể loại: Huyền Huyễn
Link: http://book.qidian.com/info/1009704712
Link convert: https://bachngocsach.com/reader/muc-than-ky-convert

Giới thiệu: Đại Khư tổ huấn nói, trời tối, đừng đi ra ngoài.

Đại Khư Tàn Lão Thôn nhóm người già yếu theo bờ sông nhặt được một đứa bé, lấy tên Tần Mục, ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn. Một ngày này màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm Đại Khư, Tần Mục đi ra khỏi nhà. . .

Làm trong gió xuân nhộn nhạo phản phái a!

Người mù nói với hắn.

Tần Mục phản phái con đường, ngay tại quật khởi!

Truyện mới của lão Trư. Các truyện trước đó:
Trọng Sinh Tây Du
Dã Man Vương Tọa
Độc Bộ Thiên Hạ
Đế Tôn
Nhân Đạo Chí Tôn
 

maxronal

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Đọc truyện lão Trư chỉ có 1 từ: Đỉnh. Truyện kết cấu chặt chẽ, nội dung lôi cuốn, nvc tính cách vừa thông minh lại chút láu cá. Biết lão Trư ra truyện ngâm tạm 30 chương để hình dung được bối cảnh và nhân vật, sau đó phải NHỊN, NHẪN chờ đợi, chờ cho đến 100c lại đọc thì nó mới SƯỚNG.
 
Top