Luận Truyện Đạo Quân - Dược Thiên Sầu

CT4M

Phàm Nhân
Chuyển Ngữ Đỉnh Phong
Ngọc
29.052,57
Tu vi
0,31

Đạo Quân - 道君


Tác giả: Dược Thiên Sầu
Thể loại: Tiên hiệp, huyền huyễn, mưu lược
Link truyện: http://book.qidian.com/info/1005236478

http://www.piaotian.com/bookinfo/8/8491.html
Link convert: https://bachngocsach.com/reader/dao-quan-convert
http://www.piaotian.com/bookinfo/8/8491.html

Một Tông Sư trộm mộ Thần cấp tại Địa cầu, xâm nhập Tu Chân Giới chuyện xưa...

Trong đào hoa nguyên, có tiếng ca.
Sơn ngoại thanh sơn, bạch cốt sơn.
Ngũ hoa mã, thiên kim cầu,
Ỷ thiên kiếm, ứng ta đa tình,
Chiêm chiếp quỷ minh, mỹ nhân trách nhẹ.
Thiên địa vô ngần, nhà ai cờ trống,
Cùng trời cuối đất, vạn cổ cao lâu.
Vì nghĩa khí tranh hùng!
Vì loạn thế tranh bá!
 

Tịnh Du

Phàm Nhân
Chuyển Ngữ Viên Mãn
Đạo Quân - 道君


Tác giả: Dược Thiên Sầu
Thể loại: Tiên hiệp, huyền huyễn, mưu lược
Link truyện: http://book.qidian.com/info/1005236478

http://www.piaotian.com/bookinfo/8/8491.html
Link convert: https://bachngocsach.com/reader/dao-quan-convert
http://www.piaotian.com/bookinfo/8/8491.html

Một Tông Sư trộm mộ Thần cấp tại Địa cầu, xâm nhập Tu Chân Giới chuyện xưa...

Trong đào hoa nguyên, có tiếng ca.
Sơn ngoại thanh sơn, bạch cốt sơn.
Ngũ hoa mã, thiên kim cầu,
Ỷ thiên kiếm, ứng ta đa tình,
Chiêm chiếp quỷ minh, mỹ nhân trách nhẹ.
Thiên địa vô ngần, nhà ai cờ trống,
Cùng trời cuối đất, vạn cổ cao lâu.
Vì nghĩa khí tranh hùng!
Vì loạn thế tranh bá!
Có gì đo sai sai chủ đề thì phải. Nhờ mod di chuyển về đúng đi cưng
 

Vong Mạng

Phàm Nhân
Super-Moderator
Thẩm Phán TTP
Ngọc
556.296,66
Tu vi
0,00
Đạo Quân - 道君


Tác giả: Dược Thiên Sầu
Thể loại: Tiên hiệp, huyền huyễn, mưu lược
Link truyện: http://book.qidian.com/info/1005236478

http://www.piaotian.com/bookinfo/8/8491.html
Link convert: https://bachngocsach.com/reader/dao-quan-convert
http://www.piaotian.com/bookinfo/8/8491.html

Một Tông Sư trộm mộ Thần cấp tại Địa cầu, xâm nhập Tu Chân Giới chuyện xưa...

Trong đào hoa nguyên, có tiếng ca.
Sơn ngoại thanh sơn, bạch cốt sơn.
Ngũ hoa mã, thiên kim cầu,
Ỷ thiên kiếm, ứng ta đa tình,
Chiêm chiếp quỷ minh, mỹ nhân trách nhẹ.
Thiên địa vô ngần, nhà ai cờ trống,
Cùng trời cuối đất, vạn cổ cao lâu.
Vì nghĩa khí tranh hùng!
Vì loạn thế tranh bá!
Bộ này cảm nhận thế nào lão?
 

CT4M

Phàm Nhân
Chuyển Ngữ Đỉnh Phong
Ngọc
29.052,57
Tu vi
0,31
Bộ này cảm nhận thế nào lão?
2 chương đầu hơi lộn xộn, gần 20 chương sau khá là mờ nhạt nhưng tầm chương 25 trở đi thì bắt đầu thấy hay, đến 30, 31 thì bắt đầu có những tính kế bất ngờ,mới nhất là vụ đi cầu hôn:cuoichet::cuoichet: đẹ đọc mà ngả ngửa vì ý tưởng của ác giả luôn
 
Top