[Radio] Số 28: Đêm

An Yên

Hóa Thần Trung Kỳ
Ngọc
2,628
Tu vi
484


Radio s 28: Đêm

Voice: Đông Hy


Biên tp: An Yên, Phưng Vũ

Kthuật: An Yên


:hoa::hoa:

Radio số 21: "Hương trầm "
https://bachngocsach.com/forum/threads/15148/
Radio số 22: Những con đường tôi đã đi qua
https://bachngocsach.com/forum/threads/15168/
Radio số 23: Yêu xa
https://bachngocsach.com/forum/threads/15233/
Radio số 24: Những cuộc hành trình
https://bachngocsach.com/forum/threads/15389/
Radio số 25: Tháng tư
https://bachngocsach.com/forum/threads/15428/
Radio số 26: Ngày của kẻ độc thân
https://bachngocsach.com/forum/threads/15451/
Radio số 27: Nơi êm đềm nhất
https://bachngocsach.com/forum/threads/15494/
 
Last edited:

vind

Phàm Nhân
Ngọc
-950
Tu vi
1


Radio s 28: Đêm

Voice: Đông Hy

Biên tp: An Yên, Phưng Vũ

Kthuật: An Yên


:hoa::hoa:

Radio số 21: "Hương trầm "
[URL]https://bachngocsach.com/forum/threads/15148/[/URL]
Radio số 22: Những con đường tôi đã đi qua
[URL]https://bachngocsach.com/forum/threads/15168/[/URL]
Radio số 23: Yêu xa
https://bachngocsach.com/forum/threads/15233/
Radio số 24: Những cuộc hành trình
https://bachngocsach.com/forum/threads/15389/
Radio số 25: Tháng tư
https://bachngocsach.com/forum/threads/15428/
Radio số 26: Ngày của kẻ độc thân
https://bachngocsach.com/forum/threads/15451/
Radio số 27: Nơi êm đềm nhất
https://bachngocsach.com/forum/threads/15494/

Like trước rồi nghe sau vì rất thích cái chủ đề này:9:
 

Top