Thông Báo Bạo Chương Hôm Nay, Nhận Ngay Quà Khủng!!!

Amschel

Phàm Nhân
Ngọc
11,571
Tu vi
0
Các dịch giả của BNS thân mến :4cool_beauty: - à mà thôi bỏ qua vụ thương với mến đi. :D
Tình hình của diễn đàn chúng ta trong mấy ngày vừa qua chắc hẳn mọi người cũng đã hiểu rõ nguồn cơn. Với một lý do không thể vô lý hơn: "các anh không được dịch truyện vip" - bởi vì các anh.....dịch hay quá mà. :chutinhtri:
Để phản đối yêu sách của mấy kẻ đó và không cho chúng đạt được mục đích, Amschel tôi mạo muội dốc túi mời các dịch giả bạo bi trong hôm nay, ngày mai, ngày kia, và ngày kia nữa nữa....
Mỗi một chương truyện các bạn dịch bây giờ là một nguồn động lực to lớn cho những techmin của chúng ta để đương đầu với kẻ xấu. Là thể hiện một tình yêu thương vô bờ đối với ngôi nhà chung của chúng ta - Diễn đàn Bạch Ngọc Sách. Là thêm một bạt tai vào mặt những kẻ gian đã âm thầm phá hoại chúng ta.
Nay tôi đứng ra kêu gọi nhà nhà dịch truyện, người người dịch truyện. Ai dịch tốt rồi thì phát huy hơn nữa, ai chưa dịch tốt thì tiếp tục cải thiện, cải thiện không ngừng, không ngừng và không ngừng. Những ai chưa phải là dịch giả thì ngay lập tức xông vào tranh nhau mà dịch. :colen:

Những tựa truyện nào bạo bi từ nay đến cuối tháng 5 - Amschel tôi sẽ thưởng bất chấp 10,000 ngọc, không giới hạn đầu truyện, bạo càng nhiều thưởng càng lớn. :colen: :colen: :colen:

Lời sau cùng: HÔM NAY BẠN ĐÃ DỊCH CHƯƠNG NÀO CHƯA!!!! :27:
 

Tiểu Hắc

Nguyên Anh Sơ Kỳ
Chuyển Ngữ Quán Thông
Ngọc
6,405
Tu vi
203
Các dịch giả của BNS thân mến :4cool_beauty: - à mà thôi bỏ qua vụ thương với mến đi. :D
Tình hình của diễn đàn chúng ta trong mấy ngày vừa qua chắc hẳn mọi người cũng đã hiểu rõ nguồn cơn. Với một lý do không thể vô lý hơn: "các anh không được dịch truyện vip" - bởi vì các anh.....dịch hay quá mà. :chutinhtri:
Để phản đối yêu sách của mấy kẻ đó và không cho chúng đạt được mục đích, Amschel tôi mạo muội dốc túi mời các dịch giả bạo bi trong hôm nay, ngày mai, ngày kia, và ngày kia nữa nữa....
Mỗi một chương truyện các bạn dịch bây giờ là một nguồn động lực to lớn cho những techmin của chúng ta để đương đầu với kẻ xấu. Là thể hiện một tình yêu thương vô bờ đối với ngôi nhà chung của chúng ta - Diễn đàn Bạch Ngọc Sách. Là thêm một bạt tai vào mặt những kẻ gian đã âm thầm phá hoại chúng ta.
Nay tôi đứng ra kêu gọi nhà nhà dịch truyện, người người dịch truyện. Ai dịch tốt rồi thì phát huy hơn nữa, ai chưa dịch tốt thì tiếp tục cải thiện, cải thiện không ngừng, không ngừng và không ngừng. Những ai chưa phải là dịch giả thì ngay lập tức xông vào tranh nhau mà dịch. :colen:

Những tựa truyện nào bạo bi từ nay đến cuối tháng 5 - Amschel tôi sẽ thưởng bất chấp 10,000 ngọc, không giới hạn đầu truyện, bạo càng nhiều thưởng càng lớn. :colen: :colen: :colen:

Lời sau cùng: HÔM NAY BẠN ĐÃ DỊCH CHƯƠNG NÀO CHƯA!!!! :27:
Giữ một đống chương của Băng tỷ, bạo ngày 20 chương thì mới đến chương của mình :015: Mà thối, lát vào đăng hẹn giờ, từ giờ đến tháng 5, ngày đăng 4 chương Nhất Niệm.
 

archnguyen1984

Thái Ất Hạ Vị
Ngọc
727,235
Tu vi
3,090
Các dịch giả của BNS thân mến :4cool_beauty: - à mà thôi bỏ qua vụ thương với mến đi. :D
Tình hình của diễn đàn chúng ta trong mấy ngày vừa qua chắc hẳn mọi người cũng đã hiểu rõ nguồn cơn. Với một lý do không thể vô lý hơn: "các anh không được dịch truyện vip" - bởi vì các anh.....dịch hay quá mà. :chutinhtri:
Để phản đối yêu sách của mấy kẻ đó và không cho chúng đạt được mục đích, Amschel tôi mạo muội dốc túi mời các dịch giả bạo bi trong hôm nay, ngày mai, ngày kia, và ngày kia nữa nữa....
Mỗi một chương truyện các bạn dịch bây giờ là một nguồn động lực to lớn cho những techmin của chúng ta để đương đầu với kẻ xấu. Là thể hiện một tình yêu thương vô bờ đối với ngôi nhà chung của chúng ta - Diễn đàn Bạch Ngọc Sách. Là thêm một bạt tai vào mặt những kẻ gian đã âm thầm phá hoại chúng ta.
Nay tôi đứng ra kêu gọi nhà nhà dịch truyện, người người dịch truyện. Ai dịch tốt rồi thì phát huy hơn nữa, ai chưa dịch tốt thì tiếp tục cải thiện, cải thiện không ngừng, không ngừng và không ngừng. Những ai chưa phải là dịch giả thì ngay lập tức xông vào tranh nhau mà dịch. :colen:

Những tựa truyện nào bạo bi từ nay đến cuối tháng 5 - Amschel tôi sẽ thưởng bất chấp 10,000 ngọc, không giới hạn đầu truyện, bạo càng nhiều thưởng càng lớn. :colen: :colen: :colen:

Lời sau cùng: HÔM NAY BẠN ĐÃ DỊCH CHƯƠNG NÀO CHƯA!!!! :27:
Bạo kiểu gì đây đệ? Bạo ngày, bạo tháng? Tối thiểu bao nhiêu chương? Cuối tháng anh bạo ... 3 chương có được thưởng hông? :D
 

Đình Phong

Thăng Tiên Kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
12,085
Tu vi
1,731
Bạo kiểu gì đây đệ? Bạo ngày, bạo tháng? Tối thiểu bao nhiêu chương? Cuối tháng anh bạo ... 3 chương có được thưởng hông? :D
Công bằng mà nói thì ca 30-40 chương/tháng bọn kia cũng trơ mỏ. Cho nó dịch 60 chương luôn đấy. Nhưng đọc giả mình free, ngày ngày đều có là vui rồi
 

Sakura_kudo

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Ngọc
19,092
Tu vi
5,946
Các dịch giả của BNS thân mến :4cool_beauty: - à mà thôi bỏ qua vụ thương với mến đi. :D
Tình hình của diễn đàn chúng ta trong mấy ngày vừa qua chắc hẳn mọi người cũng đã hiểu rõ nguồn cơn. Với một lý do không thể vô lý hơn: "các anh không được dịch truyện vip" - bởi vì các anh.....dịch hay quá mà. :chutinhtri:
Để phản đối yêu sách của mấy kẻ đó và không cho chúng đạt được mục đích, Amschel tôi mạo muội dốc túi mời các dịch giả bạo bi trong hôm nay, ngày mai, ngày kia, và ngày kia nữa nữa....
Mỗi một chương truyện các bạn dịch bây giờ là một nguồn động lực to lớn cho những techmin của chúng ta để đương đầu với kẻ xấu. Là thể hiện một tình yêu thương vô bờ đối với ngôi nhà chung của chúng ta - Diễn đàn Bạch Ngọc Sách. Là thêm một bạt tai vào mặt những kẻ gian đã âm thầm phá hoại chúng ta.
Nay tôi đứng ra kêu gọi nhà nhà dịch truyện, người người dịch truyện. Ai dịch tốt rồi thì phát huy hơn nữa, ai chưa dịch tốt thì tiếp tục cải thiện, cải thiện không ngừng, không ngừng và không ngừng. Những ai chưa phải là dịch giả thì ngay lập tức xông vào tranh nhau mà dịch. :colen:

Những tựa truyện nào bạo bi từ nay đến cuối tháng 5 - Amschel tôi sẽ thưởng bất chấp 10,000 ngọc, không giới hạn đầu truyện, bạo càng nhiều thưởng càng lớn. :colen: :colen: :colen:

Lời sau cùng: HÔM NAY BẠN ĐÃ DỊCH CHƯƠNG NÀO CHƯA!!!! :27:
Lấy gì làm chuẩn. Với các nhóm nhỏ ít người thì 10c/ tháng là bạo chương siêu cấp đó. ;)
 

Top