[ĐK Dịch] Nhất Ngôn Thông Thiên

Spring_Bird

Hóa Thần Hậu Kỳ
Ngọc
22,920
Tu vi
519
Tổng kết chương dịch tháng 1/2020:
Nhất Ngôn Thông Thiên: 55c (từ 786-840)

Biên:
- @Spring_Bird 23c = 23x500 = 11.500n
- @hoangtruc 32c = 32x500 = 16.000n
Dịch:
1. @hoangtruc 38c = 38x2.000 = 76.000n
2. @lanchiyeudieu 10c = 10x2.000 = 20.000
3. @VoMenh 5c =5x2.000 = 10.000
4. @Phudk235 2c = 2x2.000 = 4.000

Chào mọi người, do Tết nên có cộng thêm 400%, nên số Ngọc của mọi người trong tháng đều thay đổi nhé.
dịch 2.000n/c
biên 500n/c

:hoa:
Nhiều ngọc quá hehe cảm ơn Thiên tôn!
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
Dịch Giả Tử Vi
Ngọc
168,300
Tu vi
8,888

Top