Thông Báo Phát thưởng Tết box dịch năm 2016 - 2017

Status
Not open for further replies.

Vivian Nhinhi

Đại Thừa Sơ Kỳ
Ngọc
410
Tu vi
1,360
Ahuhu, tháng 12 này em cũng có dịch 7 chap mà không có thưởng! :hemchiu:
tỷ sửa rồi nhé. trong danh sách,. tên đệ với bạn @Lưu Thiếu Gia bị nhầm cho nhau. Thành ra biến mất cả hai. :dead:
:9:

Chân thành cảm ơn @trongkimtrn đã trợ giúp mình thống kê mấy tháng cuối! :9:
Phát thưởng là việc từ ngày mai nhá. hôm nay đuối rồi. :9:
 

Vivian Nhinhi

Đại Thừa Sơ Kỳ
Ngọc
410
Tu vi
1,360
 1. Vài giây trước
  Trần Bì

  Transfer
  Spent 10
  Complete
  Thưởng Tết năm 2016-2017 Chúc mừng năm mới!!! :hoa: Phát huy tinh thần này trong năm mới nhé!!!
 2. Vài giây trước
  Trần Bì

  Transfer
  Spent 4,400
  Complete
  Thưởng Tết năm 2016-2017 Chúc mừng năm mới!!! :hoa: Phát huy tinh thần này trong năm mới nhé!!!
 3. Vài giây trước
  truongtieutuyet

  Transfer
  Spent 10
  Complete
  Thưởng Tết năm 2016-2017 Chúc mừng năm mới!!! :hoa: Phát huy tinh thần này trong năm mới nhé!!!
 4. Vài giây trước
  truongtieutuyet

  Transfer
  Spent 4,400
  Complete
  Thưởng Tết năm 2016-2017 Chúc mừng năm mới!!! :hoa: Phát huy tinh thần này trong năm mới nhé!!!
 5. 1 phút trước
  hoangtruc

  Transfer
  Spent 15
  Complete
  Thưởng Tết năm 2016-2017 Chúc mừng năm mới!!! :hoa: Phát huy tinh thần này trong năm mới nhé!!!
 6. 2 phút trước
  hoangtruc

  Transfer
  Spent 6,600
  Complete
  Thưởng Tết năm 2016-2017 Chúc mừng năm mới!!! :hoa: Phát huy tinh thần này trong năm mới nhé!!!
 7. 2 phút trước
  Tuyết Mùa Hạ

  Transfer
  Spent 15
  Complete
  Thưởng Tết năm 2016-2017 Chúc mừng năm mới!!! :hoa: Phát huy tinh thần này trong năm mới nhé!!!
 8. 2 phút trước
  Tuyết Mùa Hạ

  Transfer
  Spent 6,600
  Complete
  Thưởng Tết năm 2016-2017 Chúc mừng năm mới!!! :hoa: Phát huy tinh thần này trong năm mới nhé!!!
 9. 3 phút trước
  quantl

  Transfer
  Spent 15
  Complete
  Thưởng Tết năm 2016-2017 Chúc mừng năm mới!!! :hoa: Phát huy tinh thần này trong năm mới nhé!!!
 10. 3 phút trước
  quantl

  Transfer
  Spent 6,600
  Complete
  Thưởng Tết năm 2016-2017 Chúc mừng năm mới!!! :hoa: Phát huy tinh thần này trong năm mới nhé!!!
 11. 4 phút trước
  aluco

  Transfer
  Spent 15
  Complete
  Thưởng Tết năm 2016-2017 Chúc mừng năm mới!!! :hoa: Phát huy tinh thần này trong năm mới nhé!!!
 12. 4 phút trước
  aluco

  Transfer
  Spent 6,600
  Complete
  Thưởng Tết năm 2016-2017 Chúc mừng năm mới!!! :hoa: Phát huy tinh thần này trong năm mới nhé!!!
 13. 5 phút trước
  Chu Cường

  Transfer
  Spent 20
  Complete
  Thưởng Tết năm 2016-2017 Chúc mừng năm mới!!! :hoa: Phát huy tinh thần này trong năm mới nhé!!!
 14. 5 phút trước
  Chu Cường

  Transfer
  Spent 8,800
  Complete
  Thưởng Tết năm 2016-2017 Chúc mừng năm mới!!! :hoa: Phát huy tinh thần này trong năm mới nhé!!!
 15. 8 phút trước
  rolland

  Transfer
  Spent 20
  Complete
  Thưởng Tết năm 2016-2017 Chúc mừng năm mới!!! :hoa: Phát huy tinh thần này trong năm mới nhé!!!
 16. 9 phút trước
  rolland

  Transfer
  Spent 8,800
  Complete
  Thưởng Tết năm 2016-2017 Chúc mừng năm mới!!! :hoa: Phát huy tinh thần này trong năm mới nhé!!!
 17. 10 phút trước
  †Ares†

  Transfer
  Spent 25
  Complete
  Thưởng Tết năm 2016-2017 Chúc mừng năm mới!!! :hoa: Phát huy tinh thần này trong năm mới nhé!!!
 18. 10 phút trước
  †Ares†

  Transfer
  Spent 11,000
  Complete
  Thưởng Tết năm 2016-2017 Chúc mừng năm mới!!! :hoa: Phát huy tinh thần này trong năm mới nhé!!!
 19. 12 phút trước
  Tiểu Băng

  Transfer
  Spent 25
  Complete
  Thưởng Tết năm 2016-2017 Chúc mừng năm mới!!! :hoa: Phát huy tinh thần này trong năm mới nhé!!!
 20. 13 phút trước
  Tiểu Băng

  Transfer
  Spent 11,000
  Complete
  Thưởng Tết năm 2016-2017 Chúc mừng năm mới!!! :hoa: Phát huy tinh thần này trong năm mới nhé!!!
 21. Đã phát thưởng cho 10 người đầu tiên. :dead:
 22. Mệt tóa!!! :dead:
 
Status
Not open for further replies.

Top