Thông Báo Phát thưởng Tết box dịch năm 2016 - 2017

Status
Not open for further replies.

Vivian Nhinhi

Đại Thừa Sơ Kỳ
Ngọc
390
Tu vi
1,360
Mến chào tất cả các dịch giả!

Chẳng mấy nữa mà Tết, các dịch giả nhà ta người đi làm rồi thì chắc đang ngóng thưởng Tết, mà các bé còn đang ngồi mòn mông quần thì đang háo hức chờ lì xì nhỉ.

Box dịch Bạch Ngọc Sách nhà mình năm nay cũng có một điểm mới, đó là thưởng Tết cho dịch giả đã cống hiến nhiều ít cho box dịch nói riêng và cả diễn đàn nói chung.

Dữ liệu căn cứ trả thưởng sẽ là thành tích dịch toàn box của các tháng 9, 10, 11, 12 của năm 2016. <Do dữ liệu tổng kết chi tiết ta đang giữ chỉ có đến đấy!! :dead:>

Công thức tính thưởng cụ thể sẽ được thể hiện trong thông báo, công thức này đã được ban quản trị thông qua.

Bảng thống kê thành tích chi tiết của box dịch trong 4 tháng cuối năm và hệ số cũng như thưởng Tết cũng sẽ được hiển thị ở những post bên dưới


:hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :hoa:

THÔNG BÁO

V/v: Thưởng Tết năm 2016 - 2017 cho thành viên box dịch diễn đàn Bạch Ngọc Sách


Gửi đến các thành viên box dịch

Nhận được sự đồng thuận của BQT, căn cứ trên kết quả thống kê thành tích box Dịch năm 2016 và kết quả khảo sát ý kiến công khai với đối tượng là các dịch giả, thay mặt BQT tôi xin thông báo quyết định thưởng Tết năm 2016 – 2017 như sau:


Điều 1: Đối tượng được nhận thưởng Tết lần này:
Tất cả các thành viên diễn đàn có thành tích dịch từ 0.5 chương trở lên được thống kê trong các tháng từ tháng 9 năm 2016 đến hết tháng 12 năm 2016. (có danh sách kèm theo)


Điều 2: Thời gian xét thưởng:
Thời gian xét thưởng được tính từ 01/09/2016 đến hết 31/12/2016.


Điều 3: Phương pháp tính thưởng:
Thưởng được tính theo công thức như sau:

Tiền thưởng Tết = Số chương trung bình 4 tháng * hệ số * lương dịch 1 chương
Trong đó:

1. Số chương trung bình 4 tháng = ( số chương TB tháng 9 +số chương TB tháng 10 +số chương TB tháng 11 +số chương TB tháng 12)/4
Và: số chương TB tháng 9 = Tổng số chương tháng 9/số dịch giả tham gia dịch trong tháng 9

(tương tự với các tháng còn lại)
2. Hệ số (x): Căn cứ theo tổng số chương dịch trong 4 tháng (9,10,11,12) của từng dịch giả(A)
Khi đó:
Nếu A>=200, x = 5
Nếu 100<=A<200, x=4
Nếu 50<=A<100, x=3
Nếu 10<A<=50, x=2
Nếu A<=10, x=1


Điều 4: Ngày trả thưởng:
Do số lượng thành viên được trả thưởng khá lớn, BQT sẽ chia đợt, trả dần theo thứ tự từ đầu danh sách xuống dưới, thời gian trả thưởng là 7 ngày, bắt đầu từ thời điểm công bố thông báo tức ngày 10/1/2016 đến hết ngày 17/1/2016.


Điều 5: Hình thức trả thưởng
Thưởng Tết được quy đổi thành hai hình thức:
1. Ngọc
2. Love Message
Trong đó, mỗi 1000 ngọc có giá trị tương đương 1 block 5 Love Messages.
Do đó, thưởng Tết được trả bao gồm X ngọc và Y Love Messages.
BQT KHÔNG có trách nhiệm quy đổi ngọc sang Love Message hoặc ngược lại khi thành viên yêu cầu.


Điều 6: Các chú ý khác
1. Các thành viên (bao gồm thành viên thuộc nhóm Dịch Giả) không phải đối tượng thuộc Điều 1 sẽ không được trả thưởng trong đợt này.


2. Mọi ý kiến thắc mắc, khiếu nại xin phản hồi ngay tại topic này
Tag: @Vivian Nhinhi @Phượng Vũ @nila32

Bạch Ngọc Sách, ngày 10/01/2017
Thay mặt Ban Quản Trị
Administrator
Vivian Nhinhi
:hoa:
ggggg.png
Xin hãy tag tên tất cả các dịch giả mà bạn biết và có thể tag để thông báo cho họ. Làm ơn!! :90:
p/s: Đã sửa lại một số sai sót.
@Amschel yên tâm rồi nhá. :9:
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.

Top