Thiên Ảnh - Tiêu Đỉnh

tiểu toán bàn

Đại Thừa Sơ Kỳ
Thiên Ảnh

Tiêu Đỉnh


Âm dương phân thiên địa, ngũ hành định càn khôn. Trung thổ thần châu ở dưới vòm trời không rõ đã qua bao tháng năm dâu bể đang thời kì chính đạo hưng thịnh, ngàn vạn sinh linh tự do phát triển.

Dọc ngang trăm vạn dặm, đâu đâu cũng có cảnh bi hoan ly hợp trên con đường tiên đạo dài đằng đẵng.

Có ánh sáng thì có bóng tối, dưới bầu trời sáng tỏ đang có một bóng người lặng lẽ tiến lên.​

chương1: mê vụ hoang cốc


Chương 2 Sắc đỏ Hợp Hoan


Chương 3 Hỏa Chi Tát Mãn


Hì hôm nay hứng thú thu âm đọc thử
 

Top