[Radio] Số 12: Khi người đến rồi lại đi

An Yên

Hóa Thần Trung Kỳ
Ngọc
2.496,32
Tu vi
484,07


Radio số 12: Khi người đến rồi li đi

Voice: Nghiêm Hi

Biên tập: An Yên, Phưng Vũ, Vind

Kỹ thuật: An n.

"Chúng ta đều đã thay đổi, có lẽ người này không còn thực sự chạm vào,
hay muốn chạm vào tâm hồn của người kia
như ngày xưa chúng ta vẫn hay làm nữa.
Chúng ta đều đã bước vào cuộc sống thật, thế giới không còn chỉ bó hẹp
vào một vài kỉ niệm.
Rồi những mục tiêu cuốn Bạn đi theo cách của nó, mà ước mơ, hoài bão
cũng cuốn tôi đi."

:hoa::hoa:

Radio Số 1: Chúng Ta Sẽ Đi Bao Xa Trong Sợ Hãi :https://bachngocsach.com/forum/threads/13655/

Số 2: Tôi chỉ mong người ta tặng nhau cái chân tình
https://bachngocsach.com/forum/threads/13736/

Số 4: Bầu Trời Tự Do

https://bachngocsach.com/forum/threads/14021/

Số 5: Cô Đơn Rất Nhẹ


https://bachngocsach.com/forum/threads/14066/

Số 6: Trên lưng cha

https://bachngocsach.com/forum/threads/14118/

Số 7: Chia tay

https://bachngocsach.com/forum/threads/14156/

Số 8: Quê hương

https://bachngocsach.com/forum/threads/14195/

Số 9: Như cánh hoa rơi

https://bachngocsach.com/forum/threads/14718/

Số 10: Trễ một chuyến xe về với tuổi thơ

https://bachngocsach.com/forum/threads/14782/


Radio số 11: Có những điều thuộc về nỗi nhớ

https://bachngocsach.com/forum/threads/14830/


Note: Box radio vẫn tiếp tục tuyển cộng tác viên. Chúng tôi luôn chào đón sự cộng tác của các bạn!
 

Top