Cùng học dịch với Thanh Long viện mỗi tuần

Bạn có hứng thú với việc dịch truyện không ?


  • Total voters
    23
Status
Not open for further replies.

Số

Luyện Hư Hậu Kỳ
Ngọc
226,77
Tu vi
831,00
Bạn có biết ?

Bản convert mà các bạn đang đọc thực chất chính là dạng cột Vietphrase của dịch giả. Người đầu tiên đưa ra khái niệm Vietphrase, tức là một cơ sở dữ liệu các cụm từ hay gặp trong truyện kiếm hiệp/tiên hiệp là tác giả nguyenphuphi từ diễn đàn Tàng Thư Viện. Cũng chính nguyenphuphi là người đưa ra chương trình convert đầu tiên, tiền thân của Cxdict, NeoDict, MixHTML, CCP...và cuối cùng là Quick Translator như bây giờ.
 
Status
Not open for further replies.

Top