Luận Truyện Tối Cường Hệ Thống - TG: Tân Phong

IceKey

Trúc Cơ Sơ Kỳ
Ngọc
50
Tu vi
49
Bộ này từ chap 180 trở đi là mình cắt xén, sau ngại nên drop. Các trang khác nó dịch theo bản cv nên chắc sẽ khác về thứ tự và nội dung nhé
mình chỉ tìm thấy trên bachngocsach.com dịch tới chương này thôi
https:
......//bachngocsach.com/reader/toi-cuong-he-thong/fjie
 

Top