Những Kinh Nghiệm và Chú Ý dành cho người Biên Dịch và Biên Tập

McLaren

Phàm Nhân
Ngọc
605
Tu vi
1
I. Yêu cầu đối với người biên dịch:

  1. Nắm rõ nội dung câu truyện, tên các nhân vật, các chi tiết quan trọng.
  2. Nẵm rõ cách hành văn của tác giả.
  3. Đọc và hiểu bản VP/HV.

* Và một yêu rất quan trọng nữa, đó là bản dịch thô của nguời dịch phải đáp ứng được ít nhất 80% yêu cầu.

II. Kinh nghiệm.

Chú ý tối quan trọng, đó là không bao giờ chỉnh sửa, hiệu đính một câu lẻ. Mà phải dựa trên bố cục cả đoạn văn, bài văn!

  1. Đầu tiên, khi nhận được bản dịch thô, người biên dịch không nên đụng đến nó vội. Hãy mở Quick Translate lên và đọc bản VP một lượt, đánh dấu bằng cách tố đen những đoạn khó hiểu, những thành ngữ, diển tích, điển cố..., những ý cần nhấn mạnh và những câu có hàm nghĩa ẩn ý. Việc này là yếu tố tối quan trong để quyết định chất lượng bản dịch.
  2. Bước 2, dành khoảng 3 phút để định hình lại tất cả những gì mình vừa làm ở bước một, xắp xếp tất cả những yếu tố đó một cách hệ thống trong bộ não. Sau đó tạm thời quên nó đi.
  3. Bước 3, Mở bản dịch thô lên, đọc thật kỹ bản dịch thô một lần, nhưng tuyệt đối không chỉnh sửa bất cứ điều gì mà chỉ đọc như một độc giả đang đọc vậy.
  4. Bước 4, trờ lại từ đầu bản dịch, bắt đầu sửa lỗi chính tả, tiếp đó là tên riêng, và cuối cùng là những đoạn nào dịch sai nghĩa thì chỉnh sửa. Sau bước này chúng ta đã có một bản dịch thô hoàn chỉnh, đảm bảo về dữ kiện, nghĩa và chính tả, việc tiếp theo là phải hoàn tất những ẩn ý trong chương văn, những điển tích, điển cố, thành ngữ....
  5. Bước 5, đối chiếu lại bản dịch thô với bản VP/HV đã được ghi chú để chỉnh sửa lại những chỗ khó hiểu, nghĩa bóng, nghĩa đen, thành ngữ, phương ngữ, điển tích, điển cố.
  6. Bước 6, Đọc lại bản dịch và chỉnh sửa về ngữ pháp, thay thế từ, sắp xếp lại câu cú, cách ngắt câu cho đoạn văn thật trôi chảy.
  7. Bước 7, Đọc lại một lần cuối và chỉnh sửa nếu cần trước khi xuất bản.


Nhắc lại: Điều tối quan trọng, đó là không bao giờ chỉnh sửa, hiệu đính một câu. Mà phải dựa trên bố cục cả đoạn văn, bài văn!
 

Top