Khóa 2/2016

Status
Not open for further replies.

VôHưKhông

Hợp Thể Sơ Kỳ
Chào mọi người. Vậy là khóa đào tạo thứ nhất của Bạch Hổ Viện đã trôi qua :cuoichet:

Đầu tiên, xin các cựu học viên thứ lỗi vì ta đã không hoàn thành khóa 1 được trọn vẹn do có một số công việc phát sinh bất ngờ. :thank:

Thứ hai, rút kinh nghiệm khóa thứ nhất, ta sẽ tập trung vào các bài tập dịch ngắn gọn, đơn giản. Coi như là xây cho các bạn một cái nền cơ bản nhất, còn việc dịch các đoạn khó, dài thì phụ thuộc vào khả năng phát triển mai sau của các bạn. Vả lại, thú thực nếu ra các đề khó thì ta cũng rất mất thời gian để làm đáp án (Nhiều khi còn không dịch được ý chứ :dead: ).

Vậy ta xin thông báo, khóa đào tạo thứ hai năm 2016 của Bạch Hổ Viện chính thức khai giảng.

Nội dung khóa học:

- 03 bài tập dịch dưới 1000 từ. Học viên có từ 2 đến 4 ngày để hoàn thành bài tập. Thời gian cụ thể do giáo viên quyết định. Hết thời hạn làm bài, giáo viên sẽ công bố đáp án và sửa các bài tập.

- 01 bài kiểm tra kết thúc khóa học. Bài kiểm tra thuộc một trong các dạng sau:

+ Dịch đoạn văn dưới 2000 từ.

+ Dịch hai đoạn văn dưới 1000 từ.

- Chấm điểm theo thang điểm 10.

- Cách tính điểm tốt nghiệp = Điểm trung bình cộng 03 bài tập x 15% + Điểm bài thi kết thúc khóa học x 85%.

Thời gian đăng ký khóa học này: Từ 12/09/2016 đến 14/09/2016

:39:
 

Shanks

Phàm Nhân
Ngọc
-23.729,80
Tu vi
0,00
Chào mọi người. Vậy là khóa đào tạo thứ nhất của Bạch Hổ Viện đã trôi qua :cuoichet:

Đầu tiên, xin các cựu học viên thứ lỗi vì ta đã không hoàn thành khóa 1 được trọn vẹn do có một số công việc phát sinh bất ngờ. :thank:

Thứ hai, rút kinh nghiệm khóa thứ nhất, ta sẽ tập trung vào các bài tập dịch ngắn gọn, đơn giản. Coi như là xây cho các bạn một cái nền cơ bản nhất, còn việc dịch các đoạn khó, dài thì phụ thuộc vào khả năng phát triển mai sau của các bạn. Vả lại, thú thực nếu ra các đề khó thì ta cũng rất mất thời gian để làm đáp án (Nhiều khi còn không dịch được ý chứ :dead: ).

Vậy ta xin thông báo, khóa đào tạo thứ hai năm 2016 của Bạch Hổ Viện chính thức khai giảng.

Nội dung khóa học:

- 03 bài tập dịch dưới 1000 từ. Học viên có từ 2 đến 4 ngày để hoàn thành bài tập. Thời gian cụ thể do giáo viên quyết định. Hết thời hạn làm bài, giáo viên sẽ công bố đáp án và sửa các bài tập.

- 01 bài kiểm tra kết thúc khóa học. Bài kiểm tra thuộc một trong các dạng sau:

+ Dịch đoạn văn dưới 2000 từ.

+ Dịch hai đoạn văn dưới 1000 từ.

- Chấm điểm theo thang điểm 10.

- Cách tính điểm tốt nghiệp = Điểm trung bình cộng 03 bài tập x 15% + Điểm bài thi kết thúc khóa học x 85%.

Thời gian đăng ký khóa học này: Từ 12/09/2016 đến 14/09/2016

:39:
Học viên đã ra trường, à quên đang học mà viện trưởng mắc hưởng tuần trăng mật(6 tháng) có mặt. :D
 

Tryhard

Hóa Thần Trung Kỳ
Ngọc
60,00
Tu vi
420,00
Chào mọi người. Vậy là khóa đào tạo thứ nhất của Bạch Hổ Viện đã trôi qua :cuoichet:

Đầu tiên, xin các cựu học viên thứ lỗi vì ta đã không hoàn thành khóa 1 được trọn vẹn do có một số công việc phát sinh bất ngờ. :thank:

Thứ hai, rút kinh nghiệm khóa thứ nhất, ta sẽ tập trung vào các bài tập dịch ngắn gọn, đơn giản. Coi như là xây cho các bạn một cái nền cơ bản nhất, còn việc dịch các đoạn khó, dài thì phụ thuộc vào khả năng phát triển mai sau của các bạn. Vả lại, thú thực nếu ra các đề khó thì ta cũng rất mất thời gian để làm đáp án (Nhiều khi còn không dịch được ý chứ :dead: ).

Vậy ta xin thông báo, khóa đào tạo thứ hai năm 2016 của Bạch Hổ Viện chính thức khai giảng.

Nội dung khóa học:

- 03 bài tập dịch dưới 1000 từ. Học viên có từ 2 đến 4 ngày để hoàn thành bài tập. Thời gian cụ thể do giáo viên quyết định. Hết thời hạn làm bài, giáo viên sẽ công bố đáp án và sửa các bài tập.

- 01 bài kiểm tra kết thúc khóa học. Bài kiểm tra thuộc một trong các dạng sau:

+ Dịch đoạn văn dưới 2000 từ.

+ Dịch hai đoạn văn dưới 1000 từ.

- Chấm điểm theo thang điểm 10.

- Cách tính điểm tốt nghiệp = Điểm trung bình cộng 03 bài tập x 15% + Điểm bài thi kết thúc khóa học x 85%.

Thời gian đăng ký khóa học này: Từ 12/09/2016 đến 14/09/2016

:39:
đã đăng kí học nhưng viện trưởng bỏ đi:5cool_bad_smelly:
 

VôHưKhông

Hợp Thể Sơ Kỳ
https://bachngocsach.com/forum/threads/12503/page-13:themvao:, nói vậy thôi chứ đệ cũng dịch dc rồi:69:
Hú hú, thì ra là sư đệ Tó. Lúc đó khóa 1 đã ngừng nhận học viên rồi nên ta sao biết được. Tó đệ đã thành tài vậy có muốn gửi gắm anh em con cháu gì vào đây không? Ta đảm bảo sẽ luyện như luyện Tôn trong lò bát quái, không thành nhân thì cũng thành phế nhân :5:
 
Status
Not open for further replies.

Top