Chú Ý Phòng Đả Tự , Hướng dẫn và Trả lương Đả Tự

tiểu toán bàn

Đại Thừa Sơ Kỳ
Ngọc
813
Tu vi
1,387
Hiện nay có rất nhiều đầu truyện dính file ảnh làm k thể tiếp tục sưu tầm tiếp , làm ngừng tiến độ, chậm truyện rất mong được các sưu tầm giả giúp sức . 1 chương đả tự trả 50 ngọc nhé. Mọi người có thể dùng Google dive chuyển ảnh thành text sau đó chỉ cần rà lại chút chính tả mà google đánh dấu là ổn rất dễ dàng, có thể chuyển ảnh sang text 95 % rất hữu hiệu

Bước 1 : Tải các file ảnh của chương về máy (chú ý 1 chương truyện thì có tới mấy file ảnh lận nên ta chú ý tải đủ và khi chuyển thì nên theo thứ tự từng file ảnh của chương kẻo lộn nội dung)
Bước 2: Mở google drive lên-> Chọn Mới
Bước 3: Chọn file ảnh cần tải lên -> open

Bước 4: Bấm chuột phải vào file ảnh vừa tải lên -> chọn Mở bằng -> Google tài liệu.


Bước 5: Sau khi google chuyển thành text thì ta rà sửa lại chính tả mấy chỗ mà google drive đánh dấu đỏ gạch dưới. xong làm tiếp với các file ảnh khác của chương đó rồi ráp nối lại, chú ý thứ tự của ảnh theo nội dung chương nhé.

Ngoài ra, đôi lúc sẽ gặp truyện file ảnh nhưng khi tải về máy chứa đuôi webp chẳng hạn (Không phải đuôi ảnh) thì cần phải chuyển đuôi webp sang đuôi jpg or png (tức thuộc đuôi file ảnh) thì mới mở bằng google tài liệu được.
 
Last edited by a moderator:

Top