Nơi Dịch Giả Báo Danh

PhungVy

Phàm Nhân
Ngọc
50
Tu vi
0
Nick: PhuongVy
Thể loại yêu thích: trùng sinh, cổ đại, xuyên không, thích HE và hài hài chút.
Tốc độ: 1 tuần có thể đc 1 - 2 chương.
Chỉ có zalo vs gmail: truclam1701@gmail.com

Mình mới tập dịch, Gmail: litlearia2112@gmail.com
Bạn có muốn trở thành dịch giả chuyên nghiệp: Có
Bạn có muốn tham gia đội dịch từ thiện của BNS: có.
Mình có dịch sơ 1 2 truyện, mong đc chỉ giáo thêm.
 

PhungVy

Phàm Nhân
Ngọc
50
Tu vi
0
Nick: PhuongVy
Thể loại yêu thích: trùng sinh, cổ đại, xuyên không, thích HE và hài hài chút.
Tốc độ: 1 tuần có thể đc 1 - 2 chương.
Chỉ có zalo vs gmail: truclam1701@gmail.com

Bạn có muốn trở thành dịch giả chuyên nghiệp: Có
Bạn có muốn tham gia đội dịch từ thiện của BNS: có.
Mình có dịch sơ 1 2 truyện, mong đc chỉ giáo thêm.
 

Top