Hướng dẫn dịch-Sưu tầm những bài trợ giúp dịch thuật.

CCD

Hóa Thần Trung Kỳ
Ngọc
50
Tu vi
474
Giúp đỡ:
HV: "Một na yêu dung dịch, giá ta nhân yếu thị giản giản đan đan tựu bị thu phục liễu, dã bất khả năng tại an đông phân thự bị xưng vi bát đại thiên vương liễu." Chu lễ uyên phụ nhĩ khinh thanh đạo: "Trấn đốc thuyết liễu, ngã môn yếu tố hảo đả trì cửu chiến đích chuẩn bị, an đông giá tranh hồn thủy, tưởng tẫn bạn pháp cấp tha lộng thanh liễu."
Trung: "没那么容易, 这些人要是简简单单就被收服了, 也不可能在安东分署被称为八大天王了." 周礼渊附耳轻声道: "镇督说了, 我们要做好打持久战的准备, 安东这趟浑水, 想尽办法给他弄清了."
Dịch thô: "Không dễ như vậy đâu, nếu đơn giản như thế mà thu phục được những người này thì cái danh bát đại Thiên vương ở phân sở An Đông làm sao mà xứng được." Chu Lễ Uyên ghé lỗ tai khẽ khàng: "Trấn đốc nói, chúng ta phải chuẩn bị để chiến đấu lâu dài, lúc này tình huống An Đông vẩn đục, hẳn muốn đánh động cho bọn chúng."
- theo mạch truyện thì không biết có dễ hiểu ai là Bát đại Thiên vương không chứ theo câu dịch thì không rõ ràng. Cân nhắc có thể chỉnh sửa lại phần dịch cho rõ hơn. VD:
Nếu như bọn chúng dễ dàng bị thu phục như vậy thì chúng không còn xứng với danh Bát đại Thiên vương rồi.

- (An Đông như vũng nước đục), phải tìm/nghĩ hết cách để làm cho nó trong sạch.
 

Park Jiyeon

Trúc Cơ Trung Kỳ
Ngọc
50
Tu vi
63
Câu này tính dịch thế nào cho bay bổng đây "trường dạ mạn mạn vô tâm thụy miên"-đêm dài đằng đẵng giấc ngủ vô tình.
Câu này nữa:
HV: Tần phi diêu liễu diêu đầu: "Bất hành, nhất cá nguyệt lưỡng cá nguyệt nhĩ đảo thị năng điếm phó. Khả yếu thị nhất niên lưỡng niên ni? Nan đạo nhĩ yếu điếm nhị tam thập vạn lưỡng? Giá bút tiễn, đối vu công chủ nhĩ lai thuyết nhi dĩ bất thị tiểu sổ mục liễu. Hà huống, dụng ngã môn tự kỷ đích tiễn, cấp thế biệt nhân khuy không đích tiễn tài bổ lâu tử, khả bất thị chính đạo."
Trung: 秦飞摇了摇头: "不行, 一个月两个月你倒是能垫付. 可要是一年两年呢? 难道你要垫二三十万两? 这笔钱, 对于公主你来说而已不是小数目了. 何况, 用我们自己的钱, 给替别人亏空的钱财补篓子, 可不是正道."
Dịch thô: Tần Phi lắc đầu: "Không được, một tháng hai tháng nàng có thể ứng ra. Nhưng nếu một năm hai năm thì sao? Chẳng lẽ nàng bỏ ra được hai mươi ba mươi vạn lượng? Số tiền kia đối với công chúa cũng không phải là một khoản tiền nhỏ. Huống chi, chi phí của chúng ta lại được người khác bổ sung hộ chỗ thiếu hụt thì cũng không phải là đúng đạo."
- Đêm dài dằng dặc không có tâm trạng để ngủ.
- Tần Phi lắc đầu: - Không thể, chỉ một hay hai tháng thì cô thật sự có thể trả giúp. Thế nhưng một năm hai năm thì sao? Chẳng lẽ cô muốn bù hai chục ba chục vạn lượng? Số tiền này cũng không phải nhỏ đối với công chúa như cô. Hà huống chi, dùng tiền của mình để lắp đầy chổ thiếu cho người khác cũng không phải là chính đạo."
 

Park Jiyeon

Trúc Cơ Trung Kỳ
Ngọc
50
Tu vi
63
Nguyên đoạn
Code:
"你这一路去接舞阳公主, 历经不少风险. 只可惜我身在东都, 帮不上什么忙. 就连想悄悄派几位高手侍卫去助你一臂之力, 也恰好遇到点事, 抽不出人手. 想起来真是惭愧, 所幸秦兄弟大功告成, 安然回到东都, 不然的话, 我心里怎么过意的去?"
"Nhĩ giá nhất lộ khứ tiếp vũ dương công chủ, lịch kinh bất thiểu phong hiểm. Chích khả tích ngã thân tại đông đô, bang bất thượng thập yêu mang. Tựu liên tưởng tiễu tiễu phái kỷ vị cao thủ thị vệ khứ trợ nhĩ nhất tí chi lực, dã kháp hảo ngộ đáo điểm sự, trừu bất xuất nhân thủ. Tưởng khởi lai chân thị tàm quý, sở hạnh tần huynh đệ đại công cáo thành, an nhiên hồi đáo đông đô, bất nhiên đích thoại, ngã tâm lý chẩm yêu quá ý đích khứ?"

Dịch: "Trên đoạn đường ngươi đi đón Công chúa Vũ Dương đã trải qua không ít nguy hiểm. Chỉ tiếc thân ta ở Đông Đô, không thể giúp được gì. Ngay cả lúc muốn bí mật phái vài cao thủ thị vệ tới giúp ngươi một tay thì cũng liền gặp chút chuyện nên không thể phái người đi được. Giờ nhớ lại thấy thật hổ thẹn, may mà Tần huynh đệ đại công cáo thành, an toàn về đến Đông Đô. Nếu không ..... "

Nếu không thì lòng của ta sao sống yên đây... hoặc bằng không thì sao ta có thể yên lòng được...
 

CCD

Hóa Thần Trung Kỳ
Ngọc
50
Tu vi
474
Giúp với thánh ơi,
HV: Cửu công chủ hoàn thị đệ nhất thứ lai đáo giá chủng tha giác đắc ngận'Bất nhập lưu' đích địa phương cật phạn.
Dịch thô: Cửu Công chúa lần đầu tiên đi tới những nơi như thế này, nàng cảm thấy rất khó thích nghi với khẩu vị của nơi này.
Hình như ta chém cái từ bất nhập lưu sai rồi thì phải
Trung: 九公主还是第一次来到这种她觉得很'不入流' 的地方吃饭
Đây là lần đầu tiên Cửu công chúa đi tới cái nơi rất "không ra hồn/không ra gì/đẳng cấp thấp/không vào(vừa) mắt" để ăn cơm.

Bất nhập lưu: dịch sát là không phù hợp phẩm cấp. để chỉ một cái gì đó không xứng đáng.

Xem thêm: http://bachngocsach.com/thread286.html#post5351
 

CCD

Hóa Thần Trung Kỳ
Ngọc
50
Tu vi
474
Giúp đỡ với:
HV: Khổng chương lãnh tiếu nhất thanh, nhãn tiền giá đối niên khinh nam nữ khẩu khí thực tại thị thái đại liễu. Tư địa hạ thuyết đích thoại, hựu chẩm yêu khả năng truyện đáo hoàng đế lão nhi đích nhĩ đóa lý. Tái thuyết liễu, tha môn dã thị hàm cật la bặc đạm thao tâm, thập yêu đại bất kính thập yêu mưu nghịch, luân đáo giá lưỡng cá gia khởi lai hoàn một tự kỷ niên kỷ đại đích gia hỏa thuyết liễu mạ?
Có thể dịch là Bọn chúng chỉ cố kiếm bữa ăn đạm bạc củ cải muối mà thôi
hàm cật la bặc đạm thao tâm: lo chuyện bao đồng/chen vào chuyện của người khác

Xem thêm: http://bachngocsach.com/thread286-2.html#post5356
 

CCD

Hóa Thần Trung Kỳ
Ngọc
50
Tu vi
474
Cầu giúp:
HV: Nhất cá một hữu tồn quá khổ diêu đích hỗn hỗn, đẳng vu nhất cá một hữu thượng quá chiến tràng đích sĩ binh nhất dạng, hoàn bất năng xưng vi chân chính đích hán tử.
Trung: 一个没有蹲过苦窑的混混, 等于一个没有上过战场的士兵一样, 还不能称为真正的汉子.
Đại ý của nó là một thằng đàn ông mà chưa từng tới kỹ viện ăn ... thì cũng giống như binh sĩ chưa trải qua chiến trường.... :cuoikha:

Chữ "Diêu" ở đây nghĩa là Kỹ Viện đó anh :cuoikha:
Nói chung thì dịch như tên Hô cũng được.

Còn dịch sát hơn thì là:
"một tên lưu manh mà chưa từng ở tù thì cũng như binh sĩ chưa ...

từ "tồn khổ diêu" có nhiều nghĩa
nhưng đi kèm với "hỗn hỗn" (ở đây nghĩa là lưu manh)
thì từ trên có nghỉa như nhà tù.
 

CCD

Hóa Thần Trung Kỳ
Ngọc
50
Tu vi
474
由始至终, 没一个少年敢跟老者说话, 皆是寒蝉若惊, 反倒一路飞行, 十人彼此熟络了
Do thủy chí chung, một nhất cá thiếu niên cảm cân lão giả thuyết thoại, giai thị hàn thiền nhược kinh, phản đảo nhất lộ phi hành, thập nhân bỉ thử thục lạc liễu
..., không tên trẻ nào dám nói chuyện cùng lão già, tất cả đều như ve sầu sợ kinh động (ve sầu bị động thì tắt tiếng, không kêu nữa), nhưng trái lại theo một đường/cùng nhau phi hành thì đám trẻ (mười tên) đã rất quen thuộc nhau.
 

CCD

Hóa Thần Trung Kỳ
Ngọc
50
Tu vi
474
đệ lại dịch là như ve sầu sợ mùa đông!!!
Ve sầu sao lại sợ mùa đông???
Cầu trợ giúp
HV: Hỗn hỗn môn hỉ xuất vọng ngoại, dĩ tiền tồn khổ diêu đích thì hậu, phóng phong chích thị nhất tiểu hội nhi, khứ phiết cá đại điều, thì gian sảo vi trường điểm tựu bất cú dụng. Hiện tại cư nhiên khả dĩ hữu nhất cá thì thần đích công phu khứ sái thái dương. . . Hứa đa nhân dĩ kinh bão khởi liễu sàng thượng na triều thấp đích bị tử, chuẩn bị nã khứ sái sái —— thùy tri đạo hoàn yếu tại giá cai tử đích lao phòng lý trụ kỷ thiên?
Trung: 混混们喜出望外, 以前蹲苦窑的时候, 放风只是一小会儿, 去撇个大条, 时间稍微长点就不够用. 现在居然可以有一个时辰的功夫去晒太阳. . . 许多人已经抱起了床上那潮湿的被子, 准备拿去晒晒 —— 谁知道还要在这该死的牢房里住几天?
đại điều: từ lóng chỉ đại tiện

Đám lưu manh cực kì mừng rỡ, những lần trước ngồi bó gối trong tù được ra hóng gió chỉ trong chốc lát cònkhi , đi xả bớt cho nhẹ bụng dù có lâu hơn một chút cũng không đủ dùng ...

Thánh bổ sung hộ cụm từ ngoan liễu ngoan tâm
cấu trúc "A liễu A" mục đích để nhấn mạnh. Chỉ cần quan tâm tới một từ là được.
nếu A là động từ còn có mục đích mô tả một hành động đang xảy ra, đang tiếp diễn.

-> Ngoan tâm = nhẫn tâm.
tùy theo văn cảnh để dịch, để chọn từ phù hợp hơn.
 

CCD

Hóa Thần Trung Kỳ
Ngọc
50
Tu vi
474
Thánh giúp đoạn này với:
HV: Tần phi hựu giao đại hạ khứ ngận đa án tử, yếu cầu tha môn nhất định yếu bạn lý thỏa đương. Hòa hưng long lý biên, bất toán thị tội đại ác cực đích, khả dĩ hoãn nhất hoãn, đãn phàm thủ lý triêm nhiễm liễu nhân mệnh, hựu hoặc giả hòa nhân mệnh quan ti hữu thoát bất liễu đích quan hệ đích, toàn bộ đô yếu tróc nã quy án.
Trung: 秦飞又交代下去很多案子, 要求他们一定要办理妥当. 和兴隆里边, 不算是罪大恶极的, 可以缓一缓, 但凡手里沾染了人命, 又或者和人命官司有脱不了的关系的, 全部都要捉拿归案.

Những đoạn liên quan đến cuộc sống thực tế sao nó khó dịch thế.
Tạm dịch:

Với Hòa Hưng Long, những tội không quá nghiêm trọng có thể kéo dài, từ từ xem xét nhưng hễ là có liên quan tới những kiện cáo án mạng (cũng như) những kẻ tay dính máu người thì phải truy bắt tất cả về quy án.
 

CCD

Hóa Thần Trung Kỳ
Ngọc
50
Tu vi
474
Code:
城外古老的大路如过往无数岁月中一样安静地向远处延伸而去, 苍翠茂密的树林伫立在古道两侧, 多了些许凉意但仿佛也多了几分自由的轻风吹拂过脸庞, 王宗景站在古道的起点上, 忽地伸开双手, 如活动筋骨一般伸了一个大大的懒腰, 然后一丝淡淡的笑意从嘴边流露而出.

Thành ngoại cổ lão đích đại lộ như quá vãng vô sổ tuế nguyệt trung nhất dạng an tĩnh địa hướng viễn xử duyên thân nhi khứ, thương thúy mậu mật đích thụ lâm trữ lập tại cổ đạo lưỡng trắc, đa liễu ta hứa lương ý đãn phảng phật dã đa liễu kỷ phân tự do đích khinh phong xuy phất quá kiểm bàng, vương tông cảnh trạm tại cổ đạo đích khởi điểm thượng, hốt địa thân khai song thủ, như hoạt động cân cốt nhất bàn thân liễu nhất cá đại đại đích lại yêu, nhiên hậu nhất ti đạm đạm đích tiếu ý tòng chủy biên lưu lộ nhi xuất.

Help! :dead:
Tạm dịch:

Đại lộ cổ kính ở ngoài thành vẫn như bao nhiêu năm tháng của dĩ vàng, vẫn yên tĩnh kéo dài đi xa, rừng cây xanh ngắt rậm rạp lẳng lặng đứng dọc hai bên đường đem lại một chút mát mẻ và dường như cũng mang theo cảm giác tự do. Gió nhẹ lướt qua khuôn mặt, đứng ở đầu đường cổ, Vương Tông Cảnh bỗng nhiên như vận động gân cốt vươn hai tay ưỡn ngực lên cao rồi thả lỏng người tiếp đó trên miệng hiện lên vẻ tươi cười
 

Top