Hướng dẫn dịch-Sưu tầm những bài trợ giúp dịch thuật.

CCD

Hóa Thần Trung Kỳ
Ngọc
50
Tu vi
474
Giúp với.
HV: nhất thiên tha môn đích giác lực một hữu kết thúc, tựu bất hội nhượng án tử khinh dịch kết thúc
Trung: 一天他们的角力没有结束, 就不会让案子轻易结束
Một ngày bọn chúng không còn đấu đá nhau nữa thì nhất định không để cho án tử kết thúc một cách đơn giản. :th_8:
Một khi bọn chúng còn đấu đá với nhau thì vụ án sẽ không (dễ dàng mà) kết thúc.
 

CCD

Hóa Thần Trung Kỳ
Ngọc
50
Tu vi
474
HV: "Phi ca năng bất năng tá cấp ngã thập lưỡng bát lưỡng ngân tử, giá hội nhi ngã giác đắc khí vận thượng lai liễu, định năng phiên bản." Câu này thì lại chưa hiểu số lượng lắm.
cho ta mượn 8, 10 lượng gì đó, vận khí ta đang lên

câu kia chưa nghĩ ra dịch như thế nào mới hay.
HV: "Phi ca hữu thập yêu hảo quan chiếu?"
"Phi ca có gì chỉ bảo?"
 

CCD

Hóa Thần Trung Kỳ
Ngọc
50
Tu vi
474
Nguyên đoạn cần giúp đây.
HV: Như quả sát sự thính yếu tiễn, na lai tiễn đích lộ tử hoàn thiểu liễu yêu? Hội khán đắc thượng tha khu khu nhất cá nhân phiến tử đầu tử?
Câu này hơi lằng nhằng:
Việt Phrase: Nếu như Sát Sự Thính muốn tiền, vậy tới tiền lộ số còn thiếu đến sao? Có để ý hắn chính là một người buôn lậu đầu lĩnh?
Nếu như cần tiền, SST thiếu cách kiếm tiền sao? Phải cần đến một tên đầu lĩnh buôn lậu (buôn người) như hắn ư?

nhất cá nhân phiến tử: không đọc truyện nên không chắc cụm này là nghĩa "một tên buôn lậu" hay "một tên buôn (lậu) người".
 

CCD

Hóa Thần Trung Kỳ
Ngọc
50
Tu vi
474
Giúp với
HV: Sở hữu đoạn bích tàn viên phảng phật bị nhân lượng quá tự đích, tại địa thượng vi thành nhất cá quyển, tiên tiền mạc nhập phòng trung đích hắc y nhân, dĩ thảng tại địa thượng, bất tri tử hoạt.
Toàn bộ tường đổ vách nát giống như đã được người sắp xếp,...
 

CCD

Hóa Thần Trung Kỳ
Ngọc
50
Tu vi
474
挠首弄姿, 卖弄风情 - nạo thủ lộng tư, mại lộng phong tình.
Tạm dịch là liếc mắt đưa tình, ra vẻ kiều mỵ quyến rũ đúng không nhỉ, ý đầu chém quá :dead:
Nạo thủ lộng tư(挠首弄姿)/ tao thủ lộng tư(搔首弄姿)/:làm điệu làm bộ; làm duyên làm dáng; làm bộ làm tịch; Lả lơi đưa tình
giống: Mại lộng phong tình(卖弄风情)
 

CCD

Hóa Thần Trung Kỳ
Ngọc
50
Tu vi
474
Giúp với.
HV: "Nhĩ tài bất hội!"
Cụm từ này có vẻ hay gặp nhưng chém thế nào cho chuẩn.
Ngươi mới là không biết đó!
ngươi mới là không có đó!

VD:
- mi hơn 30 tuổi đầu rồi mà òn chưa biết vị đàn bà!
- "Nhĩ tài bất hội!"

- dù nhìn mi như đàn ông nhưng tao dám chắc mi không có "cái đó".
- "Nhĩ tài bất hội!"
Giúp đệ:
繁华富贵, 如梦如露, 就算是帝王将相, 高官厚禄, 名臣巨贾, 又有哪个最终逃脱这一劫?
Phồn hoa phú quý, như mộng như lộ, tựu toán thị đế vương tương tương, cao quan hậu lộc, danh thần cự cổ, hựu hữu na cá tối chung đào thoát giá nhất kiếp?

Như mộng như lộ nghĩa là gì? :dead:
Dịch sát nghĩa là: như mộng qua đường.

như giấc mộng thoáng qua/thoáng qua như giấc mộng/chỉ là mộng ảo phù du/...
 

CCD

Hóa Thần Trung Kỳ
Ngọc
50
Tu vi
474
Tại sao chỗ này lại vứt 2 từ nhi - lão đi vậy :th_103:
Chữ "Nhi" chỉ là 1 từ nối, ở đây có thể dịch là "mà" (Mà lúc này...) . Bỏ hay không thì tùy.

"lão điện ảnh": bộ phim xưa cũ.
kí ức hiện về từng chút một, từng chút một ... dịch sao cho hay là được.

tranh thủ chen vào chút :th_95:
 

CCD

Hóa Thần Trung Kỳ
Ngọc
50
Tu vi
474
Giúp đỡ.
HV: "Tái hội!" Liễu khinh dương thi thi nhiên đích chuyển thân li khứ, tha tiêu sái đích tẩu, chính như tha tiêu sái đích lai, huy nhất huy y tụ, bất đái tẩu nhất phiến vân thải.
Bất đái tẩu nhất phiến vân thải(不带走一片云彩): mây vốn là không thể mang đi, câu thơ có một mục đích nhấn mạnh một sự thực tự nhiên, thoải mái, nhẹ nhàng như nó vốn có. Ý nhấn mạnh một sự việc, hành động trước đó.

Tạm dịch: "Tạm biệt!" Liễu Khinh Dương khoan thai xoay người rời đi, lúc tới cũng như lúc đi, hai tay áo nhẹ nhàng phe phẩy, bộ dáng rất tiêu sái tự nhiên.
HV:Đốn thì, chu tao hựu thị nhất phiến nghị luận chi thanh. Thu thú bỉ thí hòa biệt đích bất đồng, giá nhân chích vấn tối hậu thắng xuất đích na vị danh tự. Nhất lai, hiển đắc doanh gia thập phân đột xuất; nhị lai, dã nhượng lạc bại đích nhân bất chí vu thái đâu liễu diện tử.
Trung: 顿时, 周遭又是一片议论之声. 秋狩比试和别的不同, 这儿只问最后胜出的那位名字. 一来, 显得赢家十分突出; 二来, 也让落败的人不至于太丢了面子.
trong truyện này "Thu thú" như một danh từ riêng để chỉ mùa đi săn hàng năm (không nhất thiết phải là mùa thu, chữ thu ở đây nghĩa là thời kì).
Cho nên theo ý ta thì giữ nguyên từ đó rồi có chú thích.

tạm dịch: tỉ thí trong kì Thu Thú không giống bình thường...
 

Top