Ai rảnh convert bộ CỬU MẠCH THIÊN LUÂN. bên tangthuvien ngừng rùi

Status
Not open for further replies.

trucnb

Phàm Nhân
Ngọc
60
Tu vi
0
Định qua TTV làm nốt nhưng chả biết post kiểu gì heheh. Quen công cụ bên này nên dễ post. Già rồi nên lười ngâm cứu quá.
@tiểu toán bàn xem có lập topic ko để @Hoàn ka copy paste cho đủ 250 chương nào
 
Status
Not open for further replies.

Top