Ai rảnh convert bộ CỬU MẠCH THIÊN LUÂN. bên tangthuvien ngừng rùi

Status
Not open for further replies.

trucnb

Phàm Nhân
Ngọc
48,75
Tu vi
0,00
Định qua TTV làm nốt nhưng chả biết post kiểu gì heheh. Quen công cụ bên này nên dễ post. Già rồi nên lười ngâm cứu quá.
@tiểu toán bàn xem có lập topic ko để @Hoàn ka copy paste cho đủ 250 chương nào
 
Status
Not open for further replies.
Top