Thảo luận, đóng góp ý kiến chương trình Radio

Cún Con Xa Nhà

Phi Thăng Kiếp
Chuyển Ngữ Tiểu Thành
:xinloi:huynh yên tâm những số đệ làm trc' khi post Youtube đệ sẽ post FB cá nhân trước, Facebook bane bản quyền nhanh lắm không như Yotube đâu
 

kethattinhthu7

Phàm Nhân
Ngọc
104.009,17
Tu vi
0,00
Các số Radio đều dính bản quyền nhạc, để đảm bảo kênh an toàn trước đợt thay đổi chính sách mới của YouTube ngày 10/12/, dù rất tiếc nhưng team đành phải gỡ các video này xuống, đăng ở 1 kênh khác được đặt tên là Radio Bạch Ngọc Sách. Hy vọng kênh sẽ được đồng hành cùng với box Radio trong các số tiếp theo.

Cc: @An Yên @Phượng Vũ @Đông Hy
 

Top